Mer enn 1 000 transportoperatører ble spurt i IRUs 2023-studie og konsekvensene av sjåførmangelen viser at halvparten av selskapene opplever redusert produktivitet, og 39 prosent opplever inntektsfall.  

Situasjonen forverres av en aldrende sjåførpopulasjon, med gjennomsnittsalder på 47 år. Med en tredjedel av sjåførene over 55 år og færre enn 5 prosent under 25 år, er behovet for handling presserende.  

EU, Norge og Storbritannia mangler nå over 233 000 lastebilsjåfører, og dette tallet forventes å stige til over 745 000 innen 2028 hvis det ikke iverksettes tiltak. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Setter inn tiltak 

Mer enn 70 prosent av europeiske selskaper har satt i gang tiltak for å holde på og tiltrekke seg lastebilsjåfører. Over halvparten av operatørene belønner gode prestasjon og har økt lønningene for å bedre beholde og tiltrekke seg sjåfører. I Europa er gjennomsnittslønnen for lastebilsjåfører 55 prosent høyere enn den nasjonale minstelønnen, og i enkelte land, som for eksempel Nederland, kan man se lønningene stige så høy som 233 prosent over minstelønn. 

Andre tiltak inkluderer investering i bedre kjøretøy (44 prosent), dekning av kostnader for å bli lastebilsjåfør (35 prosent) og tilbud om opplæringsmuligheter (25 prosent). 

Koster å ta sertifikat 

IRU peker på at prisen på å anskaffe seg sertifikat på tungbil med gode kvalifikasjoner er dyrt. Prisen ligger 3,7 ganger høyere enn den gjennomsnittlige månedslønnen, og utgjør en betydelig hindring for mange som fører til at yrket velges bort. Spesielt blant de unge.  

– Rapporten viser tydelig at transportselskapene, og dermed også EU-handelen, sliter på grunn av mangelen på sjåfører. Dette skjer samtidig med at selskapene helt klart gjør alt de kan for å få tak i nye sjåfører samtidig som de forsøker å beholde de sjåførene de allerede har, sier leder av IRUs Brusselkontor,  Raluca Marian, i en pressemelding. 

Hun mener at selv om årsakene til sjåførmangelen er sammensatt, er det avgjørende at både EU og regjeringene i de ulike landende bidrar til å fjerne hindringer for å komme inn i yrket og legger til rette for mer attraktive arbeidsforhold. 

– Når det gjelder hindringer, bør vi for eksempel redusere avstanden mellom skole og yrkesliv ved å la 17-åringer få kjøreerfaring sammen med en erfaren sjåfør. I tillegg bør vi sørge for at førerkort og kvalifikasjoner fra tredjeland standardiseres på samme måte i hele EU. Til slitt er det utrolig viktig å få på plass flere, bedre og trygge døgnhvileplasser, slik at sjåførene kan ta sine lovpålagte hvilepauser på en god måte, avslutter Raluca Marian. 

Lav kvinneandel  

Bare fire prosent av lastebilsjåførene i Europa er kvinner. Tyskland (7,2 prosent), Romania (6,1 prosent) og Frankrike (4,5 prosent) er de landene med flest kvinnelige lastebilsjåfører. Tilgangen på gode arbeidsforhold og døgnhvileplasser med gode fasiliteter vil være avgjørende for å få flere kvinner til å velge sjåføryrket. 

Om rapporten:
IRUs rapport for 2023 om mangel på lastebilsjåfører i Europa gir deg en nærmere titt på hvorfor vi mangler sjåfører og hvilke utfordringer og løsninger som finnes på regional og nasjonalt nivå. Vi ser på de økonomiske og demografiske trendene bak sjåførmangelen, de hindringene som står i veien for nye sjåfører, og hva regjeringer, veitransportforeninger og bedrifter gjør for å takle problemet.