Alle snakker om det grønne skiftet, og Circle K er langt fremme med å bygge ut ladenettet. De har god dekning for lading av personbiler, og på en del av de allerede etablerte ladestasjonene er det tilrettelagt for at også lastebiler kan få lade.

– Circle K jobber kontinuerlig for å sikre at de nye ladestasjonene som bygges, vil ha tilgjengelige ladepunkter for tungbil, med en plan om å ha én til to ladere for tungbil. Dette blir ikke dedikerte tungbil-ladere, men det skal tilrettelegges for det, sier Anders Kleve Svela fra Circle K.

Tilpasset for lastebil

Han forteller at det også er mulig å lade lastebiler på flere av de allerede etablerte ladestasjonene.

– Dette gjelder på 21 av våre stasjoner. Der er det tilpasset å lade for lastebil, men det er ikke alltid plass til å lade med henger. Samtidig jager vi ikke bort noen, og vi har observert at det er en del kreative ladeløsninger på ladestasjoner som ikke er tilpasset lastebil, og ved flere anledninger lades en lastebil og opptar flere ladeplasser. Dette viser oss at det er et marked for tungbil-lading allerede. Det er det ingen tvil om, mener Kleve Svela.

Dedikert for tungbil-lading

På Circle K Berger (utenfor Oslo) skal det bygges et skikkelig truckladetilbud hvor det vil bli satt av egene plass til lastebil.

– De kommer til å være separat fra personbilfylling, og det vi har plass til på denne stasjonen er to el-truck ladere. Det vil også bli etablert flere, andre steder, og totalt skal vi bygge 30 dedikerte ladeplasser for lastebil i løpet av halvannet år. Noen har vi fått støtte fra Enova, men andre betaler vi selv. Med dette vil vi få et godt truckladetilbud fra Sørlandet, videre til Oslo og opp til Trondheim, forteller Kleve Svela.

Det vil komme tungbil-ladere på E6 Klett, Oppdalsporten, Alvdal, Elverum, Dal, Berger Sekkelsten, Larvik og Livold.

– De aller første vil forhåpentligvis komme innen et halvt år, bekrefter Kleve Svela.

Krever mye strøm

Han forteller at det har vært en artig prosess å jobbe opp mot Enova.

– De stiller tøffe krav, for det skal være toalett, minst fire ladeplasser, og laderne skal kunne levere 2 MW på én time. For å illustrere hvor mye dette er, tilsvarer 2 MW ti prosent av den strømmengden en liten enebolig vil bruker i løpet av et helt år, forklarer Kleve Svela.

Videre estimerer han at 2 MW tilsvarer mellom opp mot 200 liter diesel.

– Så mye energi er det i diesel, og det er et fantastisk medium for å lagre energi, og det er ikke lett å erstatte den verdikjeden vi har på diesel og flytende drivstoff med noe nytt, men vi skal være med på denne reisen. Vi vet mange er utålmodige, men samtidig er dette er ikke gjort over natten. Den infrastrukturen vi har på flytende drivstoff i dag er bygget opp gjennom 100 år. Dette kan ikke legges om over natten, Det vil ta tid å erstatte denne og til å få det opp og stå, men det kommer til å bli bra, avslutter Kleve-Svela.

TILRETTELAGT: På flere av Circle K sine ladestasjoner er det tilrettelagt for lading av tungbil. Kongsbergporten er en av dem. Foto: Circle K TILRETTELAGT: På flere av Circle K sine ladestasjoner er det tilrettelagt for lading av tungbil. Kongsbergporten er en av dem. Foto: Circle K

Lang ventetid

En av de utfordringene Circle K møter er at de er helt avhengige av å få tak i nok strøm for å etablere ladestasjoner.

– Strøm er ikke tilgjengelig overalt, og vi er avhengige av nettleverandørene. Derfor er det litt frustrerende å få tilbakemeldinger på at strøm ikke er tilgjengelig. Et sted vi søkte om strøm, fikk vi beskjed om at her var det strøm tilgjengelig, men at vi ikke kunne få det fordi det var satt av til fremtidig husbygging. Et annet sted fikk vi beskjed om at det ikke var strøm tilgjengelig og at en forsterking av overføringsnettet var helt nødvendig for å få det til. Tiden til det kunne være på plass var minst ti år, sier Kleve Svela.

Han forteller videre at dette svaret kom fra nettselskaper som har såkalt leveringsplikt.

– Da stiller jeg spørsmål ved om disse selskapene mener at leveringsplikten overholdes når vi må vente i minst ti år for å få levert varen. Jeg synes kanskje det er litt i lengste laget, sier Kleve Svela.

Han er samtidig klar på at de ikke har gitt opp av den grunn, men at de vil fortsette å stå på for å bygge ut ladeinfrastrukturen, også på trucklading.

ENORM ETTERSPØRSEL: Avdelingsleder i Elvia, Simon Årdal Aarseth, forteller at de forespørslene de har inne tilsvarer det dobbelte av makskapasiteten på 7200 MW. Foto: Elisabeth Nodland ENORM ETTERSPØRSEL: Avdelingsleder i Elvia, Simon Årdal Aarseth, forteller at de forespørslene de har inne tilsvarer det dobbelte av makskapasiteten på 7200 MW. Foto: Elisabeth Nodland