Det regionsjefen er fornøyd med er Statens vegvesens rensearbeid i Ytredalen i Høyanger, ved Vadheim.  

Firda skriver at han nylig kjørte på strekningen, og la merke til at arbeidet var så bra at han måtte snu for å ta noen bilder. 

– Før var strekningen preget av busker og vekst som hindret sikten rundt svingene. Nå kan man nesten se helt ned til Vadheim. Sjåførene kan planlegge kjøringen på en helt annen måte. Dette er bra for både trafikksikkerheten og miljøet, sier Halsøy til Firda. 

Stressende jobb 

Halsøy mener at slike tiltak er viktig for den psykiske helsen hos sjåførene, og han forteller at sjåfører i dag kjører med stort tidspress på seg. 

– De må tilpasse seg vegarbeidet, og det er klart positivt at veiene blir bedre, men det skaper uforutsigbarhet for sjåfører som allerede kjører for å ta igjen tapt tid. Kan man hindre noen stopp oppover dalen, så tjener man noen sekunder, sier Halsøy til Firda. 

Mer arbeid gjenstår 

I regionen Sunnfjord og omland er det optimisme i luften. Hafstadfjelltunnelen har endelig blitt inkludert i Nasjonal transportplan (NTP), en seier som Norges Lastebileier-Forbund har jobbet for i lang tid. 

Likevel er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Fokuset rettes nå mot Vadheim-området, hvor det står igjen betydelige utfordringer. Veistrekningen preges av krevende svinger og bratte stigninger, noe som gjør det til en prioritet for videre utvikling