I første tildelingsrunde fikk over 100 søkere gladmeldingen om støtte til å bytte ut sitt fossildrevne kjøretøy med et som gir nullutslipp. Denne runden er det også et betydelig antall tildelinger, nærmere bestemt 97, og en god spredning på type kjøretøykategori.

– Denne søknadsinteressen viser at mange nå begynner å se fordelene med å gå over til nullutslippsløsninger, noe som vil være med på å motivere flere til å ta steget, sier leder for landtransport i Enova, Marie Tranaas Skjærvik.

Gledelig

Arnt-Gunnar Lium, som er seniorrådgiver på landtransport og ansvarlig for dette støtteprogrammet i Enova, er enig med Marie.

– Det er svært gledelig å se at vi får så mange gode søknader, og med månedlige frister fremover vil det gi mange flere muligheter for de som enda ikke har søkt. Nå har vi også lagt ut en video som kan hjelpe nye søkere, og de som ønsker å søke på nytt, med å sette seg inn i hvordan man søker og hvordan konkurransen fungerer, forteller han.

Tips og råd

I videoen nederst i saken gis det tips til hva man bør tenke på før man søker og hvordan man bør gå frem for å sende inn en best mulig søknad. På den måten øker du sannsynligheten for å motta støtte.

For å lettere vite hvor mye man bør søke om, kan man beregne sin egen rangeringsscore og sammenligne denne med tidligere søknadsrunder. Jo lavere rangeringsscore, jo høyere sannsynlighet for støtte. Dokumentet for beregning finner du på programsiden.

Rangeringsscore på 1. søknadsrunde: 32

Rangeringsscore på 2. søknadsrunde: 33