I prosjektet deltar sentrale aktører i hele verdikjeden innen produksjon og bruk av grønt hydrogen, med et mål om å få de 100 første hydrogendrevne lastebilene på norske veier innen neste år, skriver selskapet i en pressemelding. 

Norge først ut 

MAN er en av verdens største lastebilprodusenter. Når selskapet nå skal produsere en førserie på totalt 200 hydrogenlastebiler innebærer det en milepæl i satsingen på hydrogen til tungtransport i global målestokk. Norge er det første landet som får tilgang til lastebilene. 

– Vi gleder oss veldig til å kunne tilby denne nullutslippsløsningen til interesserte kunder, sier Steinar R. Berg og Magne Skjerven, begge med ansvar for salg til storkunder hos MAN Truck & Bus Norge.  

 – MANs mål med å tilby hydrogenlastebilene er å tilby en alternativ nullutslippsteknologi i segmenter som er utfordrende å elektrifisere, sier Johnny Martinsen, produktsjef last i MAN Truck & Bus Norge. 

Mange fordeler 

Han trekker frem at høy nyttelast, god rekkevidde og rask fylletid som store fordeler. 

– Vi skal levere en førserie hydrogendrevne trekkvogner i 6x2 og 6x4 utgave som er godt egent for norske forhold med en rekkevidde fra 450 til 500 km og som kan tankes i løpet av 10-12 minutter, sier Martinsen. 

Det betyr ikke at MAN skal konsentrere seg mindre om elektriske drivlinjer. 

– Elektrisk drivlinje har betydelige fordeler i forhold til andre drivkonsepter når det gjelder drifts- og energikostnader, spesielt innenfor lokal godstransport. Vår nye hydrogendrevne hTGX gjør at vi nå også kan tilby en alternativ og komplementær nullutslippsløsning til vår nye generasjon elektriske kjøretøy. Den vil passe godt til segmenter som er mer utfordrende å elektrifisere slik som langtransport og anleggssegmentet, sier Martinsen. 

Som et helt og holdent MAN-produkt er MAN hTGX basert på den velprøvde TG-serien og bruker nyskapende og original MAN teknologi fra motorfabrikken i Nürnberg.  

– Denne kombinasjonen garanterer høy ytelse, høy kvalitet og enkelt / rutinemessig vedlikehold. Vi har registrert stor interesse for hydrogenforbrenningsteknologien innenfor segmentene langtransport og anlegg fra norske aktører, og det er én av grunnene til at nettopp Norge er valgt som første land, forklarer Martinsen.  

Serieproduksjon av lastebilen kan starte allerede i andre halvår 2026.   

Disse første 100 lastebilene legger dermed grunnlaget for en rask oppskalering.  

Nå kan hydrogenstasjonene bygges 

En forutsetning for at hydrogenlastebilene kan rulle på norske veier er at det bygges fyllestasjoner. For å sikre en koordinert utrulling har MAN jobbet tett sammen med det norske selskapet Vireon, som skal bygge et nettverk av fyllestasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.  

– Det blir ingen hydrogenlastebiler uten fylleinfrastruktur, og vårt samarbeid med Vireon er derfor avgjørende for at nettopp Norge prioriteres så tungt, forteller Martinsen. 

Vireon har så langt fått tilsagn om støtte fra Enova til fire stasjoner i Norge. 

– Vi er klare til å bygge hydrogenstasjoner for lastebiler i Norge og har jobbet tett sammen med MAN og H2 Truck for å få de første 100 hydrogenlastebilene på veien allerede i 2025, sier Per Øyvind Voie, daglig leder i Vireon.  

De første stasjonene vil gjøre det mulig å bruke hydrogen i noen utvalgte korridorer. På sikt skal det etableres et nettverk av stasjoner som gjør at hydrogenlastebiler kan brukes i hele landet. Voie påpeker at myndighetene må bidra så takten i omstillingen kan øke.  

Hydrogen som drivstoff har alle egenskapene som skal til for å erstatte diesel fullstendig i tungtransporten – og når MAN nå går i gang med sin førserieproduksjon kan det skje raskt.   

Samler hele verdikjeden 

H2Truck-prosjektet er et samarbeid mellom lastebilbrukere, leverandører av hydrogen og lastebilprodusentene. Prosjektet skal øke kunnskapen i hele verdikjeden og bidra til å redusere barrierer og risikoen for den enkelte aktør. Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw har samarbeidet med MAN i lang tid for å få til denne satsingen, og er svært fornøyd med at dette nå har lykkes og at Norge får tilgang til lastebilene først.