Det er setningsskader på begge sider av tilkjøringen av Moksa bru som nå må utbedres. Skadene har blitt fulgt tett og vurdert løpende i etterkant av uværet «Hans». Nå må skadene utbedres. Det understrekes at det ikke er skader på selve brukonstruksjonen.  

Slik blir omkjøringen 

Omkjøring og stenging blir fra og med mandag 1. juli til og med fredag 5. juli via Tretten sentrum på fv. 2554 og Kongsvegen.  

  • Kjører du på E6 i retning Trondheim vil det da bli skiltet omkjøring ved avkjøringsrampe rett etter Øyertunnelen 
  • Kjører du på E6 i retning Oslo blir det skiltet omkjøring til Kongsvegen ved Tretten Kro og Motell. 
  • For inn-/utkjøring til midlertidige Tretten bru som fører fylkesvei 254 over Gudbrandsdalslågen og E6 er det per i dag lysregulering, men her vil det bli manuell dirigering for å begrense trafikkopphopning og kø. 

Fikk innvilget dispensasjon 

Omkjøringsveien gjennom Tretten sentrum var opprinnelig ikke åpen for modulvogntog, men NLFs regionsjef, Guttorm Tysnes, var raskt ute med å få på plass dispensasjon. Dette skyldes at en omkjøring via Rv 3 gjennom Østerdalen vil ha betydelige konsekvenser for mange transportører, spesielt de fra Innlandet. 

– For en del lokale transportører samt transportører som for eksempel skal bruke f.eks. Rv 15 eller E136, er omkjøringen svært lang. For noen er det ikke mulig å gjennomføre planlagt rute pluss omkjøring uten ekstra døgnhvile. Derfor er dagens vedtak viktig, men vi oppfordrer alle som har mulighet til å benytte Rv3 til å gjøre det, sier regionsjef Guttorm Tysnes. 

Dette er også Statens vegvesens klare oppfordring, som ber innstendig langtransporten om å benytte Rv3 i stengingsperioden fremfor E6. De mener det er svært viktig at denne oppfordringen blir fulgt siden det er avgjørende for optimal trafikkavvikling. 

I og med belastningen på omkjøringsveien blir stor, vil det bli gjort tiltak knyttet til breddeutvidelse enkelte steder.

 

Kartet viser stengningspunktene, samt avkjøring E6 fra nord og sør for omkjøringsvei. Omkjøringen blir skiltet. Foto: SVV Kartet viser stengningspunktene, samt avkjøring E6 fra nord og sør for omkjøringsvei. Omkjøringen blir skiltet. Foto: SVV