I juli 2023 skjedde det en tragisk ulykke i Olsvik, hvor en gangbro raste ned etter påkjørsel og en lastebilsjåfør omkom. Den aktuelle broen ble bygget i 1982 etter datidens krav, og ble ikke dimensjonert for å tåle påkjørsler. Flere broer i Bergen og ellers i landet er bygget på tilsvarende måte, og Bergen kommune startet en kartlegging av denne typen broer etter ulykken. Dette skriver Bymiljøetaten i en melding. 

21 gangbroer er vurdert  

Bymiljøetaten har nå mottatt en rapport etter kartleggingen. Rapporten tar for seg 21 lette overgangsbroer for gange- og sykkeltrafikk som kan være utsatte for påkjørsel. 

 • 14 av de 21 broene er vurdert som ikke sårbare. 
 • Fire broer er vurdert som svært sårbare: én i Åsane, én i Arna og to på Laksevåg.  
 • En bro på Laksevåg er vurdert som sårbar. 
 • To broer er vurdert som litt sårbare: én på Laksevåg og én i Fana. 

– Det er ulike vurderinger for hvorfor de aktuelle broene er klassifisert som sårbare. Felles for alle er at de er eldre broer som er bygget etter datidens krav. Påkjørsellast var ikke et av dimensjoneringskriteriene den gang, og det betyr at de er ikke konstruert for å tåle den type ytre belastning som dagens broer blir konstruert for å tåle, forklarer Tord Honne Holgernes, leder av forvaltningsavdelingen i Bymiljøetaten.  

Han understreker at broene tåler det de er bygget for å tåle, altså gange- og sykkeltrafikk over broen, men de er sårbare for kraftfull ytre påvirkning, for eksempel at broene blir påkjørt av et stort kjøretøy i høy fart. 

Delt ansvar mellom kommune, stat og fylkeskommune 

Alle syv broene som er sårbare for påkjørsel krysser riks- eller fylkesveg. Det innebærer at tiltak som er anbefalt å gjøre i eller ved vegbanen under broen, vil være stat eller fylkeskommunen sitt ansvar. Tiltak som gjelder selve brokonstruksjonen, er kommunens ansvar som eier av broene.  

Bymiljøetaten vil nå gå nøye gjennom rapporten og anbefalte tiltak, og sende en bestilling på gjennomføring av tiltak så snart som mulig.  

Dette er bruene som er sårbare for påkjørsel: 

 • Grøvle bro i Åsane 
 • Kalvdalsleitet bro i Arna 
 • Haakonsvernveien bro  
 • Bjørndalsbakken bro i Laksevåg 
 • Fæsteråsen bro i Laksevåg 
 • Storetveitvegen bro i Fana 
 • Lyderhornsveien bro i Laksevåg