Etterspørselen har vært økende, og eier og driver av Husnes Trafikkskole, Hogne Kvistad Gjuvsland, forteller til Kvinnheringen (bak betalingsmur) at de tidligere har måttet avvise personer som ønsker å ta sertifikat på tunge kjøretøy og henvise dem videre til Haugesund eller Bergen. Han mener dette er et resultat av økende sentralisering.  

Smart samarbeid 

Gjuvsland påpeker overfor nyhetsstedet at det er en stor investering å få godkjent egen trafikkskole for tunge førerkortklasser, og ønsker derfor velkommen et samarbeid med en trafikkskole som allerede godkjenningen på plass. 

Husnes Trafikkskole leier nå ut sin kompetanse til Vindafjord Trafikkskole for å kunne dekke inn etterspørselen lokalt. 

Ønsker å bidra positivt 

Gjuvsland erfarer at det er et generasjonsskifte i transportnæringen, og at tilstrømningen av unge nye sjåfører ikke er tilstrekkelig. Nå håper han at dette tilbudet kan bidra positivt til lokalsamfunnet og rekrutteringen av nye yrkessjåfører. 

Første kurs har oppstart i april, skriver Kvinnheringen.