Tom-Christer Nilsen er næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd. Han forteller til BA (bak betalingsmur) at spesielt medlemsbedriftene fra transport- og byggenæringen ser «veldig, veldig negativt» på det kommende året. 

Økte kostnader 

Av bekymringer er det ifølge undersøkelsen renteutviklingen som er den største bekymringen etterfulgt av økt inflasjonspress og økte råvarepriser. Over 42 prosent av de 600 bedriftene som har besvart undersøkelsen sier de tror de vil få dårligere økonomisk resultat i 2023 enn året før. 

En som har merket dette på kroppen er Jørund Vevle som leder System trafikk på Osterøy.  

– Det er først og fremst den voldsomme rentestigningen. Samtidig går prisene på strøm, diesel og bompenger i taket. Vintervedlikehold står til stryk, sier Vevle til BA. 

Resultatet er ennå ikke klart, men han forklarer at det er det små marginer som vil avgjøre hvorvidt de havner på plussiden.  

Diagrammet viser at 42,2 prosent mener de er mer negative til fremtiden for sin bedrift. Svarene er oppgitt i prosent. Tallene er hentet fra medlemsundersøkelsen til Bergen Næringsråd og Næringalliansen Vestland      Kilde: Bergen Næringsråd og Næringalliansen Vestland Diagrammet viser at 42,2 prosent mener de er mer negative til fremtiden for sin bedrift. Svarene er oppgitt i prosent. Tallene er hentet fra medlemsundersøkelsen til Bergen Næringsråd og Næringalliansen Vestland Kilde: Bergen Næringsråd og Næringalliansen Vestland

Etterspør forutsigbarhet 

Videre er det spesielt én ting som går igjen på spørsmålet om hva medlemsbedriftene etterlyser. 

– Mer forutsigbare rammevilkår, sier han til BA. 

Over en halvering i antall lass 

Én måned inn i det nye året, er bekymringene stigende for Vevle. 

Grunnen er at han forventer mye mindre aktivitet i 2024 grunnet lavere etterspørsel. Han bekrefter overfor BA at de forventer over en halvering i antall lass.  

Oppi alt dette, så skal næringslivet også gjennomføre det grønne skiftet, noe hele næringslivet på Vestlandet frykter bremser det helt nødvendige og ønskelig skiftet.

Tall hentet fra medlemsundersøkelsen til Bergen Næringsråd og Næringalliansen Vestland      Kilde: Bergen Næringsråd og Næringalliansen Vestland Tall hentet fra medlemsundersøkelsen til Bergen Næringsråd og Næringalliansen Vestland Kilde: Bergen Næringsråd og Næringalliansen Vestland

 

NLF – snart ute med ny konjunkturundersøkelse 

NLF utarbeider årlig en konjunkturundersøkelse for lastebilnæringen basert på medlemssvar. Dette gir viktig informasjon og innsikt i situasjonen for medlemsbedriftene. Resultatene fra undersøkelsen er snart klare, og det vil bli mer informasjon om dette på det kommende digitale medlemsmøtet den 14. februar.

Undersøkelsen vil også bli vedlagt som en egen del i neste utgave av NLF Magasinet.