Allerede fra morgentimene 1. juli vil man se forandringer. Ring 1 blir stengt ved Oslo Spektrum og ved krysset Pilestredet - St. Olavsgate. Sistnevnte kryss bygges samtidig om med en midlertidig rundkjøring. Inne i tunnelene påbegynnes omfattende forberedende arbeider.

– Vi er godt forberedt, og ser frem til å komme i gang med arbeidet. Klokken 0500 mandag 1. juli stenger vi tunnelene og arbeidene starter nesten umiddelbart, sier prosjektleder for Ring 1-prosjektet i Statens vegvesen, Elin Hermanstad Havik.

Oppfordrer til å la bilen stå

Statens vegvesen oppfordrer alle som kan om å la bilen stå, og velge kollektivtransport sykkel eller gange eller en kombinasjon av disse.

– Vi har sett redusert trafikk mot Oslo sentrum. Det er viktig for å unngå stor trafikkork, sier prosjektleder trafikk Halvard Gavelstad.

Nå i sommer er trafikken mindre, og det er lavere trykk på kollektivtrafikken. Vi vil løpende følge opp tiltakene gjennom ferien. Vi er avhengig av at trafikken ikke bygger seg kraftig opp igjen etter ferien, poengterer han.

Anbefaler Operatunnelen og ring 3

Når Ring 1 stenges vil det påvirke trafikken i sentrum. Kapasiteten på vegnettet er allerede i dag presset og stengingen vil gi økte køer. Stengningen har vært lenge planlagt, og de siste månedene har flere trafikktiltak blitt innført for å unngå kork på veinettet.

For dem som må kjøre, er anbefalt omgjøring via E18 Operatunnelen og Ring 3.

Fakta:

Hammersborgtunnelen skal bygges om, terrorsikres og senkes 8 meter under det nye regjeringskvartalet. Vaterlandstunnelen skal oppgraderes. Ombyggingen av Hammersborgtunnelen og oppgraderingen av Vaterlandstunnelen vil pågå i tre år. Ring 1 mellom Oslo Spektrum og St. Olavsgate vil da være stengt for trafikk.

All infrastruktur skal skiftes ut slik at kravene til tunnelsikkerhet ivaretas. Konstruksjoner og vegbane bygges om. De forberedende arbeidene starter allerede 1. juli.