Byvekstavtalen for Osloområdet og Oslopakke 3 er en overordnet plan for finansiering av infrastrukturtiltak og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. 

Den 24. mai inngikk partene en revidert avtale om Oslopakke 3. Avtalen innebærer både enighet om justeringer innenfor rammene av gjeldende bompengeproposisjon og enighet om forlengelse av avtalen til og med 2045. 

Dårlig behandling 

En av konsekvensene er at bompengesatsene økes. Den omfatter Oslos 83 bomstasjoner, og vil gjelde frem til 2045, ni år lenger enn tidligere bestemt. Over natten økes bomsatsene med 70 prosent. 

Det er Nettavisen som først følger opp saken med NLFs regionsjef, J. Kristian Bjerke, som også kommenterer mye av det samme til Lastebil.no. 

Han sender ut et tydelig signal på at den nye Oslopakken får store konsekvenser for transportnæringen.

– Hver dag leverer de livsnødvendige varer slik at alle får det de trenger av mat, klær og medisiner. Uten lastebilen stopper Norge, påpeker Bjerke. 

Nå føler lastebileierne seg rett og slett dårlig behandlet. 

– Vi har en bunnlinje på mellom tre og fem prosent, og så skal vi få en avgiftsøkning på 70 prosent. Hvem er det de tror skal betale for dette? Jo, det er forbrukerne, sier Bjerke til Nettavisen. 

Tabell over de nye takstene finner du nederst i saken.

Transportselskapene betaler regningen 

Ifølge nyhetsstedet skal nå bilistene punge ut med 93,2 milliarder de neste 20 årene i bompenger. Omtrent alt skal brukes til kollektivtransport, gang- og sykkelveiprosjekter. I avtalen understrekes det at satsing på drift av kollektivtransporten er viktig både for å utvikle kollektivtilbudet og utnytte eksisterende infrastruktur. 

– Vi må nødt til å se nærmere på hvem som skal betale dette gildet. Transportnæringen, som har veien som sitt arbeidsgulv, tar store deler av regningen. Inntektene som hentes inn skal altså benyttes til alt som ikke lastebilene ikke kan gjøre bruk av. Det er ikke akseptabelt at lastebileierne straffes på denne måten. Ingen annen næring hadde akseptert en tilsvarende avgiftsøkning. Er det meningen at vi bare skal parkere bilene?, spør Bjerke retorisk. 

Han mener at det er på høy tid med en seriøs realitetsorientering og påpeker at politikerne ikke innser effekten av sine egne politiske beslutninger. 

– Transportørene har ikke noe alternativ enn å levere varer med lastebilene. Skal en lastebileier levere 40 tonn med betong til det nye regjeringskvartalet, er det faktisk helt umulig å ta med seg dette lasset på trikken, understreker Bjerke overfor Nettavisen. 

Videre poengterer han at yrkessjåføren ikke kjører lastebilene sine rundt i Oslo for moroskyld. 

– Transport er selve livsnerven i samfunnet, slik at det kan gå rundt, og alle yrkessjåfører utfører hver dag en samfunnskritisk rolle, understreker Bjerke. 

Mangler både lading og elektriske lastebiler 

Det skal sies at elektriske lastebiler slipper unna bompengeavgiften, men det er ingen stor trøst for lastebilnæringen. 

– Vi er positive til det grønne skiftet. Våre medlemsbedrifter tok raskt overgangen fra Euro 5 til 6. Men hvor er el-lastebilene? De er ikke tilgjengelige i stort nok antall, og å skifte ut 3-4000 lastebiler er en stor økonomisk investering, sier Bjerke. 

Han understreker videre at det ikke gir noen mening at nesten nye Euro 6-lastebiler skal selges og erstattes med biler som koster det dobbelte. 

– Dette er ren avgiftsinnhenting for å finansiere politikernes prosjekter. Vi kan ikke bære denne utgiften på kort tid, sier Bjerke. 

I tillegg påpeker han at utfordringen med å skaffe til veie elektriske lastebiler også bremses av at det ikke finnes steder å lade dem. I tillegg er det svært utfordrende å få nok strøm og ventetiden på å få på plass dette tar alt fra to til ti år. 

– Oslo kommune, som har Norges største godsterminal, har ingen ladepunkter på døgnhvileplasser. Samtidig pålegges vi større avgifter. Dette opplever vi som svært urimelig, understreker Bjerke. 

FAKTA:

Tabellen viser nye takster som innføres 1. januar 2025, 1. januar 2026 og 1. januar 2028. De nye bompengetakstene skal prisjusteres til aktuell kroneverdi før de innføres, med utgangspunkt i konsumprisindeks fra mai 2024.