Lokomotivet på et godstog sporet av på Bergensbanen ved Arna stasjon i 19-tiden fredag forrige uke. All togtrafikk mellom Bergen og Vaksdal er stengt som følge av ulykken. NLF har arbeidet med å få midlertidig unntak fra kjøre- og hviletidsreglene. Tirsdag kom gladmeldingen om at dispensasjonen er innvilget.

Endringen gjelder fra tirsdag 26. mars til og med 5. april 2024.

Unntakene innebærer følgende:

  • Gjelder kun godstransport på vei mellom øst og vest som er direkte berørt av stengingen av Bergensbanen ved Arna stasjon.
  • Den daglige kjøretiden skal ikke overstige 10 timer.
  • Den ukentlige kjøretiden skal ikke overstige 60 timer.
  • Samlet kjøretid i løpet av to påfølgende uker skal ikke overstige 100 timer.

For kjøretøy med digital fartsskriver av første generasjon må føreren angi start- og sluttsted på en utskrift fra fartsskriveren. For kjøretøy med SMART fartsskriver vil GPS-posisjonen bli registrert når føreren angir start- og sluttland.

Vegdirektoratet oppfordrer de som benytter seg av unntakene til å ha med en kopi av den midlertidige forskriften.