Den 15. april 1924 fylte Thorbjørn Utengen 10 liter bensin på en 1923-modell Pedalford, en lastebil med en kapasitet på 1,5 tonn. Den fremoverlente herremannen fikk samme dag sitt første oppdrag. Han konkurrerte mot hest og kjerre i gatene, og oppdragene ble stadig flere. 

Allsidighet 

Bilen ble godt utnyttet, og han fraktet øl fra Aass bryggeri i Drammen og frukt og grønnsaker fra Lier til Oslo. I helgene ble bilen brukt til sightseeing. 

Lite visste nok Thorbjørn da at Utengen Transport skulle bli det store og solide transportselskapet det er i dag. Samtidig var hans allsidige tankegang trolig en nøkkel til suksess, som har blitt nedarvet i generasjoner, og som har ført til at selskapet i år kan feire 100 år på veien. 

Stor feiring 

I dag ledes familiebedriften av brødrene Tor Arne og Morten Utengen, i samarbeid med medeier Morten Sundsmoen. Konsernet har også fått med seg den fjerde generasjonen Utengen, som nå er aktivt involvert i driften. Selskapet har 50 kjøretøy og 85 ansatte. 

Lørdag 8. juni blir det stor markering og feiring av 100-årsjubileet i Lier. Det feires i yrkessjåførenes ånd med en stor bilkortesje der alle de 50 bilene skal kjøre gjennom Lier. Arrangementet starter klokken 10:00.

– En to kilometer lang konvoi med 50 lastebiler på rekke og rad er mye. Vi kommer til å bli godt synlige og håper mange vil komme for å se på. En slik form for feiring er i tråd med det våre sjåfører liker, sier Morten Utengen, og viser til at dette også var en suksess da selskapet fylte 90 år. 

Etter konvoien inviteres det til åpen dag på Liertoppen, der Utengen har sine flotte nye lokaler og servicesenter for tungbil. 

I neste utgave av NLF-Magasinet vil det komme en større artikkel om hvordan Utengen Transport har utviklet seg gjennom 100 år. I tillegg vil det i neste digitale medlemsmøte den 12. juni være et innslag fra jubileumsfeiringen. 

STARTET HER: Den 15. april 1924 fylte Thorbjørn Utengen 10 liter bensin på en 1923-modell Pedalford og Utengen Transport så dagens lys. STARTET HER: Den 15. april 1924 fylte Thorbjørn Utengen 10 liter bensin på en 1923-modell Pedalford og Utengen Transport så dagens lys.