Sommerhalvåret er høytid for vegarbeid. Rekkverk, tunneler, bruer og grøftekanter skal pleies og vedlikeholdes, noen svinger skal rettes ut, mens andre veger får ny asfalt. Alt for å ta vare på de vegene vi har. 

Alle skal hjem til noen 

Anleggsbransjen gir jobb til mange kvinner og menn, og jobben de gjør er viktig, men er vi like flinke til å gi disse arbeiderne en trygg arbeidsdag?  

– Det er viktig å tenke på at de som jobber med bruer, fjellskjæringer, veglys eller hva de gjør langs vegene, er noens mamma, pappa, kjæreste, sønn eller datter. Alle skal hjem til sine etter at arbeidsdagen er over, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.  

Å følge skilting gir trygghet til både vegarbeidere og andre trafikanter 

Opplever entreprenørene farlige hendelser ute langs vegene, skal disse registreres. Statens vegvesens database over uønskede hendelser skulle vi helst sett var en database med lite innhold, men sannheten er dessverre det motsatte.  

– Vi får meldinger om høy fart i anleggsområder til tross for tydelig skilting. Mange bilister irriterer seg over nedsatt hastighet og ventetid, og lar frustrasjonen gå ut over de som jobber langs vegen. Mange rapporterer at de blir skjelt ut på jobb. Men enda alvorligere er at vi har hatt flere hendelser som har resultert i personskader og til og med dødsfall. Det er dypt tragisk og helt uakseptabelt, sier Laksforsmo.  

Antall uønskede hendelser for vegarbeid langs riks- og europavegene har de siste årene ligget på nesten 1000 hendelser i året. Dette er hendelser hvor trafikanter er ufine mot arbeiderne, kjører forbi i høy fart, ikke har fulgt anvisninger fra trafikkdirigenter og forårsaket skader og påkjørsel av varslings- og sikringsutstyr.  

– Farten er satt ned av en grunn. Å kjøre hensynsfullt og respektere skilting er viktig både for dine egen sikkerhet, sikkerheten til dine medtrafikanter og de som arbeider langs vegen.  

Se heller det positive i vegarbeidet 

Vedlikehold er viktig for å ta vare på de vegene vi har. I stedet for å hisse seg opp over nedsatt fart og litt venting, håper Statens vegvesen trafikantene heller kan se det positive i arbeidet som utføres. Med sommersesongen godt i gang, har Statens vegvesen en klar oppfordring til trafikantene som skal ut langs vegene:  

– Vi ser at flere av hendelsene skyldes utålmodige sjåfører. Mange av hendelsene har medført alvorlig personskader og også dødsfall. Vi mener alle skal ha en trygg arbeidsplass, og her må trafikantene også bidra. Alle skal komme hjem til sine etter at arbeidsdagen er over – også de som jobber langs vegene, oppfordrer Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.