Det blir med andre ord et toppet samferdselslag den 14. august kl. 18.00. Sendingen vil bli streamet, slik at du også har mulighet til å følge sendingen dersom du ikke har mulighet til å komme. 

Kommer tett på beslutningstakerne 

Vi har invitert begge statssekretærene og håper at de begge ønsker å stille. 

Det blir også en unik mulighet til å møte vår nye administrerende direktør, Knut Gravråk, og vår forbundsleder, Tore Velten, som også vil være til stede. 

Fra Nye Veier AS kommer Finn A. Hobbesland for å gi oss en spennende oppdatering på de nyeste prosjektene i regionen. 

Få svar på spørsmål 

Statens vegvesen stiller sterkt med både direktøren for drift og vedlikehold og direktøren for trafikant og kjøretøy. 

Du får rikelig anledning til å stille spørsmål, komme med kommentarer eller diskutere dine prioriteringer direkte med dem. 

I tillegg vil vi få de siste nyhetene fra Mercedes. 

Etter møtet serveres det en matbit, så bli med oss for en innholdsrik og hyggelig kveld!