De fleste tror at de kjøper fossil bensin og diesel, men det stemmer bare delvis. Det ikke alle vet, er at det er blandet inn store mengder biodrivstoff i det drivstoffet som selges i Norge. Dermed blir det misvisende å snakke om bensin og diesel som «fossilt drivstoff».   

– Grunnen til at det blandes inn biodrivstoff er todelt. For det første så ønsker bransjen å være mer miljøvennlig gjennom å blande inn biodrivstoff eller selge rent biodrivstoff. Den andre faktoren er at bransjen faktisk er lovpålagt gjennom produktforskriften, som forvaltes av Miljødirektoratet, at en minimumsandel av det veidrivstoffet vi selger, skal være biodrivstoff.  I 2022 er dette kravet på 24,5 prosent, forteller Anders Kleve Svela fra Circle K, til Lastebil.no 

Han forklarer videre til at det hele er ganske sammensatt og at det ikke er slik at det drivstoffet man kjøper alltid består av 24,5 prosent biodrivstoff.    

 – Det er ikke et innblandingspåbud, men et omsetningspåbud. Drivstoffleverandørene velger selv hvordan de vil løse dette påbudet. I praksis betyr det at noen steder blander vi inn mye, mens andre steder blander inn lite. Deler av året blandes det inn mye, mens andre deler av året blandes det inn lite. I sum gjøres det på en slik at man i løpet av et kalenderår oppnår kravene på en mest mulig kostnadseffektiv og optimal måte, forklarer Svela.    

 En del råstoffer teller dobbelt  

 – Biodrivstoff som er laget av rester og avfall, i henhold til en helt bestemt liste som Miljødirektoratet har utarbeidet, teller dobbelt i oppfyllelsen av omsetningspåbudet. Minst ni prosent av omsetningspåbudet må oppfylles med slikt råstoff. Dette teller da som 18 prosent. Resten, det vil si 6,5 prosent, kan dekkes med råstoffer som ikke teller dobbelt. Dermed vil det fysiske omsetningspåbudet være på ni prosent dobbeltellende, pluss 6,5 prosent enkelttellende. Totalt 15,5 prosent biodrivstoff.  

 – Alternativt kan man løse hele omsetningspåbudet med 12,25 prosent dobbeltellende biodrivstoff. Dermed blir omsetningspåbudet som på papiret er 24,5 prosent, redusert til noe mellom 12,25 prosent og 15,5 prosent fysisk andel bio, avhengig av hvordan det enkelte selskap løser påbudet.   

 – Komplisert?   

– Ja, det synes vi også. Men slik er reglene, forteller Kleve Svela.   

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det ikke alle vet, er at det er blandet inn store mengder biodrivstoff i det drivstoffet som selges i Norge, forteller Anders Kleve Svela fra Circle K. Det ikke alle vet, er at det er blandet inn store mengder biodrivstoff i det drivstoffet som selges i Norge, forteller Anders Kleve Svela fra Circle K.

 Mest mulig avfall som råstoff  

Circle K har som ambisjon å løse omsetningspåbudet med mest mulig dobbelttellende råstoffer. Dette er de råstoffene som gir størst CO2-reduksjon, og som heller ikke kommer i konflikt med matproduksjon, arealbruk eller avskoging.   

Tidligere har det nemlig vært problemer med at enkelte selskaper har brukt palmeolje som råstoff i biodrivstoff. Dette har blitt dårlig mottatt av både myndigheter og miljøorganisasjoner, ettersom bruk av palmeolje medfører høy risiko for nedhugging av regnskog.   

 – Vi tok tidlig en beslutning om at vi ikke skulle bruke palmeolje. Det er vi stolte av, og vi er glade for at de selskapene som tidligere brukte palmeolje nå ser ut til å ha sluttet med dette, sier Kleve Svela.   

Frityr og slakteavfall 

Chris Gregers, senior Key Account Manager for NLF-avtalen i Circle K, forteller at de råstoffene Circle K bruker mest av er brukt frityrolje og slakteavfall.  

– Dette gir biodrivstoff med en CO2-reduksjon på 80-90 prosent sammenlignet med fossil diesel, opplyser Gregers.  

Kleve Svela fortsetter med å forklare at dette er beregnet ved hjelp av en metodikk som er utviklet av EU, og som er felles for hele Europa.   

 – Når det kjøpes inn biodrivstoff i markedet får vi alltid med et bærekraftsertifikat som forteller både om CO2-reduksjon, opprinnelsesland, råstoff og en lang rekke andre parametere. Dette brukes for å dokumentere overfor Miljødirektoratet at det biodrivstoffet som blandes inn er bærekraftig. Å bruke biodrivstoff som ikke er bærekraftig er uaktuelt, understreker Kleve Svela.  

Artikkelen fortsetter under bildet.

Chris Gregers, senior Key Account Manager for NLF-avtalen i Circle K, forteller at de råstoffene Circle K bruker mest av er brukt frityrolje og slakteavfall. Chris Gregers, senior Key Account Manager for NLF-avtalen i Circle K, forteller at de råstoffene Circle K bruker mest av er brukt frityrolje og slakteavfall.

 Tåler bilen biodrivstoffet?  

– All bensin og diesel som selges i Norge, skal tilfredsstille de europeiske standardene for bensin og diesel, uavhengig av mengde biodrivstoff. Man kan derfor føle seg helt trygg på at biodrivstoffet som blandes inn, ikke medfører risiko for bil eller motor. Mengden biodrivstoff er nøye tilpasset, slik at man alltid får drivstoff som er i henhold til kravene, avslutter Kleve Svela.