Andelen av kvinnelige yrkessjåfører er svært lav, og kun tre prosent av alle yrkessjåfører er kvinner. Bare hos NLF-medlemsbedrifter mangler det 1500 yrkessjåfører. Sjåførmangelen er en av de aller største utfordringene transportbransjen står overfor i dag. 

Kvinneandelen har økt 

NLF har i lang tid arbeidet med å rekruttere flere kvinner til bransjen, og de siste årene har det vært en solid økning, selv om totalandelen fremdeles er lav. Antall kvinnelig lærlinger har doblet seg etter at søkelyset ble rettet mot slikt rekrutteringsarbeid. 

Mytene om at yrkessjåførfaget er en for tung jobb for kvinner er gjort til skamme, for alt tyder på at de klarer jobben akkurat like godt som gutta. I tillegg, ut fra statistikken til forsikringsselskapene, kommer det frem at kvinner kjører mer forsiktig, tar mindre risiko og kjører derfor mer skadefritt enn sien mannlige kollegaer. 

Imponert 

Nygård viste tydelig at han var imponert over den jobben som NLF har lagt ned i å rekruttere flere kvinner. 

– Dere har gjort et godt stykke arbeid. Samtidig er andelen på tre prosent fremdeles veldig lav. Dette tallet må opp, dersom vi skal klare å rekruttere alle yrkessjåførene vi trenger for fremtidens transport, sa Nygård.  

Han gav videre uttrykk for at dette var noe han ville gå videre med. 

– Jeg har stor tro på at vi sammen med Statens vegvesen og dyktige aktører i næringslivet kan få til bedre rekruttering fremover, sa Nygård. 

Saken fikk mye oppmerksomhet og det ble blant annet laget en lang nyhetsreportasje på TV2, som kan sees for de som har abonnement.