NLF stilte med markedsdirektør, Kjell Olafsrud, politisk rådgiver Stian Skarheim Magelssen og regionsjef J. Kristian Bjerke.  

Kjettingdagen ble innført i 2021 i regi av NLF, som hele tiden har trafikksikkerhet høyt oppe på agendaen. Datoen er ikke tilfeldig. Fra 1. november er det lov med piggdekk og krav om 5 mm mønsterdybde i tillegg til at lastebilene skal være utstyrt med hjulkjetting, i tilfelle sterkt snøfall.  

Artikkelen fortsetter under bildet.

FIKK OPPMERKSOMHET: Deler av Kjettingdagen ble sendt direkte på NRK Nyhetsstrømmen. Markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud (t.h) står her sammen med, Erik Wolff, som leder utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Norge. Foto: Elisabeth Nodland FIKK OPPMERKSOMHET: Deler av Kjettingdagen ble sendt direkte på NRK Nyhetsstrømmen. Markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud (t.h) står her sammen med, Erik Wolff, som leder utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Norge. Foto: Elisabeth Nodland

En viktig påminnelse 

Bare et par dager før Kjettingdagen, kom det første snøfallet over store deler av Østlandet, og dannet et ekstra viktig bakteppe for selve markeringen. Kaos, lange køer og stengte veier preget disse dagene. 

– Mandagens snøfall var en viktig påminnelse om at bile både må ha med seg kjetting eller ha dem på når det er vinterføre. 1. november er dagen lovverket krever at kjetting er med i bilen, og derfor markerte vi viktigheten av å være riktig skodd, samtidig som vi rettet søkelyset mot trafikksikkerhet om vinteren, forteller markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud. 

På flere kontrollstasjoner rundt om i landet var NLF til stede for å spre denne informasjonen.  

– Dette er en av NLFs viktigste oppgaver, for vi er avhengige av å få trafikken til å flyte. I tillegg til tilfredsstillende vinterdrift av veiene er man også avhengig av at alle har gode dekk og kjetting med seg i bilen, sier Olafsrud. 

Jevnt over bra, men flere ble tatt 

Erik Wolff er leder for utekontrollen i Statens vegvesen i Sør-Norge, og han forteller at de allerede hadde kontrollert flere biler onsdag morgen. 

– Jeg regner med at det totalt sett vil komme rundt 500 biler over kontrollplassen på Taraldrud i dag, og det er kontroll av kjetting og mønsterdybde på dekkene som står på agendaen i dag. Tilsvarende kontroller skjer flere steder rundt om i landet og flere vil det bli tiden fremover.  Jevnt over står det bra til, men vi har tatt ut en noen som ikke har hatt godkjente dekk og heller ikke hatt med seg kjetting, bekrefter Wolff.  

VIKTIG MARKERING: Statssekretær, Cecilie Knibe Kroglund (Ap), synes det var både nyttig å viktig å stille opp på Kjettingdagen. Foto: Elisabeth Nodland VIKTIG MARKERING: Statssekretær, Cecilie Knibe Kroglund (Ap), synes det var både nyttig å viktig å stille opp på Kjettingdagen. Foto: Elisabeth Nodland