Mens det dør i gjennomsnitt 44 mennesker pr. million innbyggere i de 27 EU-landene, er tilsvarende tall for Norge på 16.

Norge har i en årrekke hatt den laveste risikoen i trafikken både målt mot innbyggere og kjørte kilometer.

19.800 mennesker omkom i trafikkulykker i 2021, viser  EU-kommisjonens tall som kom denne uka. Det er en økning på 1.000 eller 5 prosent, men likevel 3.000 færre sammenlignet med førkorona-tiden i 2019.

Fortsatt best

- Selv om vi hevder oss godt sammenlignet med andre land er kampen mot trafikkdøden jobb nummer 1. Målet er at ingen skal dø eller bli hardt skadet på norske veier, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegvesenets egne tall for første kvartal i år kommer på torsdag. Men alt tyder på de har de laveste første kvartalstall noensinne i moderne tid.

Ser til Norge

- Verden ser til Norge på trafikksikkerhetsområdet. Den norske modellen med et bredt arbeid, systematisk over tid og målrettede tiltak basert på kunnskap skaper resultater sammen med sikrere biler og bedre veier, sier Hovland.

Nylig lanserte Statens vegvesen og en rekke andre trafikksikkerhetsaktør en  nasjonal tiltaksplan for årene 2022-2025 med 179 konkrete tiltak for ytterligere bedre trafikksikkerheten.

Flest i Romania

Danmark, Tyskland, Irland, Kypros, Litauen, Malta, Polen, Portugal og Sverige har alle registrert rekordlave dødstall i 2021.

Romania (93 drepte pr million), Bulgaria (81), Latvia (78), Kroatia (72) og Polen (59) skiller seg ut på den andre siden.

Positiv trend

I EU-landene økte dødstallene med fem prosent fra 2020 til 2021. Men langtidstrenden er likevel at dødstallene går nedover også i EU selv om det er store forskjeller fra land til land.

Malta og Sverige kommer nærmest Norge med 17 og 18 drepte pr. million innbyggere, mens Romania topper med sine 93.

Sammenlignet med «normalåret» 2019 er nedgangen størst i Danmark, Belgia, Portugal, Polen og Litauen. Latvia, Slovenia og Finland har hatt en mindre heldig utvikling, men økning i dødsulykker opp mot 12 prosent.

Fakta:

Slik er lista i henhold til EU-kommisjonens tall (antall drepte pr. million innbyggere): 

1 Norge* 16
2 Malta 17
3 Sverige 18
4 Danmark 23
4 Sveits* 23
6 Island* 24
7 Irland 27
8 Nederland 28
9 Tyskland 31
10 Spania 32
11 Luxembourg 38
12 Østerrike 40
12 Finland 40
14 Estland 41
15 Belgia 43
  Snitt EU-27 44
16 Frankrike 45
17 Slovakia 47
18 Italia 48
19 Kypros 49
20 Tsjekkia 50
20 Portugal 50
22 Litauen 52
23 Slovenia 54
24 Ungarn 56
25 Hellas 57
26 Polen 59
27 Kroatia 72
28 Latvia 78
29 Bulgaria 81
30 Romania 93

Lista inneholder 27 EU-land, samt de tre EØS-landene Norge, Island og Sveits. 
EU-kommisjonen er kilden