Det er ikke satt noen endelig tidsfrist, men for å unngå påminnelser, oppfordrer han alle til å svare så raskt som mulig. Til alle medlemmer som har fått tilsendt e-posten, følger det med en lenke som tar dem til undersøkelsen. Dersom noen ikke finner e-posten i innboksen, kan det være lurt å sjekke søppelposten.

– Vi lager en egen rapport om resultatene, som sendes blant annet til dere medlemmer og en rekke eksterne interessenter. Rapporten dokumenterer status og utviklingstrekk i næringen, og hvordan forventningene til fremtiden er, forklarer Foss.

Det er også viktig at alle som svarer, fullfører undersøkelsen. Uten at dette er gjort, kan ikke dataene brukes. For de som har begynt å svare, men ikke fullført, kan ta opp besvarelsen der de glapp ved å trykke på den «grønne knappen» i den opprinnelige e-posten. 

Bli med og gi kunnskap om vår næring! Jo flere som svarer, jo mer slagkraftig blir argumentasjonen!

Har du spørsmål til undersøkelsen, kan du sende en e-post til Thorleif Foss.

På forhånd takk!