NLF

Endringer på Din side på lastebil.no i for å tilfredsstille GDPR

Torsdag den 14/6 formiddag sjøsettes en endring på lastebil.no for å sikre at alle brukere av medlemmenes sider er kjent med hvordan personvern håndteres.

Administrator i bedrift kan nå gi andre admin-tilgang uten innsyn i personopplysninger eller med.

  • Alle som er administratorer i dag vil være administrator med innsyn i personopplysninger i morgen. Det er opp til bedriften å eventuelt endre dette.
  • Alle ansatte som logger inn bedriftens side vil etter i  morgen få opp informasjon om hvordan personvern håndteres. Dette gis ved første innlogging.
  • Alle som har admin-tilgang og /eller innsyn i personopplysninger vil bli informert om dette ved innlogging og må kvittere for at de aksepterer det.

Bare administratorer med innsyn i personopplysninger vil heretter kunne se informasjon om, og redigere, ansatte. Det samme gjelder behandling av avvik og timelister.

NLF-ansatte og NLF-advokater vil ikke lenger se ansatte i medlemsbedriften (utover dem som representere bedriften)

Les mer her:

https://lastebil.no/Medlemsregister/Personvern-administrator-hos-medlem-kunde

https://lastebil.no/Medlemsregister/Personvern-ved-innsyn-i-personopplysninger

https://lastebil.no/Lastebil.no/Medlemsregister/Personverninformasjon-for-brukere