NLF

Endringer utført på lastebil.no / medlemsregister

TIL ADMINISTRATORBRUKERE I MEDLEMSBEDRIFTENE - vennligst videresend om dette ikke er deg.

Den 27. juli ble det gjort større endringer i medlemsregisteret på lastebil.no. Funksjonalitet for medlemmer og ansatte er stort sett uforandret, det er det underliggende systemet som er endret.

Forberedt for nye personvernregler i 2018

Frem til nå har superbrukere hos NLF og admin i medlemsbedriften hatt den samme tilgangen til informasjon under medlemsbedriften, herunder ansatte. Måten rettigheter ble administrert var kompleks å vedlikeholde. Rettighetstilordningen i systemet er nå gjennomgående endret. Det er ikke lenger noen teknisk forskjell på medlems-person og ansatt - et medlem kan bli ansatt og omvendt. Vi vil de neste månedene innføre disse endringene:

  • Medlems-administratorer hos NLF har bare adgang til personer i bedriftene som er medlemmer (dette er allerede delvis gjennomført).
  • Det blir to nivåer av admin-rettigheter i den enkelte medlemsbedrift: Med og uten personalansvar. Medlemsbedriften kan dermed enkelt dokumentere hvem som har adgang til personopplysninger i bedriften.
  • Hver ansatt vil få adgang til seg selv, med underliggende info slik som pårørende og arbeidsavtaler, eller andre dokumenter som er lastet opp under den ansatte. Selv om den ansatte er medlem er denne informasjonen ikke synlig for NLF-ansatte.
  • Ansatte/medlemmer vil få et felt for ansattnummer/egen referanse. Dette feltet vil ikke være synlig for NLF-ansatte — bare den ansatte selv og administrator i bedriften med personalansvar kan se det. Bedriften kan derfor velge å bruke dette feltet til personnummer.

Ansatte har fått nytt passord

Ved omleggingen oppstod det en feil som medførte at alle ansatte (unntatt medlemmer) måtte endre passord. En e-post er sendt til alle disse med et midlertidig passord, slik at de enkelt kan logge inn og endre passordet til det de selv ønsker.

Vi beklager det bryderiet dette måtte medføre!

Vi tror at de forbedringer som er gjort i lengden oppveier ulempen ved denne feilen.

Spesielt for KMV-brukere

Ombyggingen gjør at vi nå hurtigere kan bygge ny funksjonalitet i KMV, og lettere rette feil. Disse endringene ser dere allerede:

  • Menystruktur er gjort om, her er det litt finpuss som gjenstår.
  • Kjøretøy som slettes ligger nå skjult slik at ikke referanser til kjøretøy i avvik eller fylling blir borte. Endringer til kjøretøylisten logges.
  • Eierskap til felles dokumenter og personalhåndbok i bedrifter under TS er nå i orden

"Hard refresh" av nettleser

Om dere opplever problemer med nettsiden prøv først en "hard refresh" av https://lastebil.no i nettleseren:

  • På Windows, trykk: Ctrl+F5
  • på Mac, trykk: Ctrl+Shift+R

Vi anbefaler Chrome og Firefox. Mac-brukere må gjerne bruke Safari.

Windows-brukere bør unngå Internet Explorer. Edge kan brukes, men er ikke anbefalt.