NLF

Gjennomslag i Brussel

Denne uken falt mange viktige brikker på plass i arbeidet med den nye EU-vegpakken. Avtalen som ministrene har kommet frem til, inneholder flere store endringer som er i tråd med NLFs intensjon.

– Dette EU-kompromisset er et stort skritt i riktig retning. Innholdet er langt på vei det NLF gjennom vårt internasjonale organisasjon NLA (Nordic Logistics Association) har lobbet systematisk for i flere år gjennom utallige møter og samtaler med nøkkelpersoner i parlament, kommisjon og råd. Ministrene i EU-landene fortjener ros for at de har greid å komme frem til dette, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Karanteneperiode ved kabotasje, minstelønn ved tredjelandskjøring

I avtalen mellom ministrene er prinsippet om minstelønn ved kabotasjekjøring regelbundet. Det foreligger samtidig et uttrykkelig forbud mot ukehvil i bil. Den delen av kombinert transport som foregår på veg blir også omfattet av kabotasjereglene. I tillegg er det foreslått en karanteneperiode på fem dager etter endt kabotasje.

Les mer om innholdet i avtalen her

NLF-direktøren spretter imidlertid ikke champangeflasken med det aller første. Det er nemlig god grunn til å helle litt malurt i begeret.

– Dette kompromisset skal godkjennes i EU-parlamentet, og der vet vi at det er stor uenighet og ulike synspunkter mellom ulike komiteer. Når vi ser hvem som var imot kompromisset, nemlig de fleste øst-europeiske landene med unntak av Tsjekkia og Slovakia, ser vi fort at saken enda ikke er avgjort, sier NLF-direktøren.

Les hele saken på Lastebil.no

Dette mener de danske lastebileierne (DTL)

Dette mener de svenske lastebileierne (SÅ)