NLF

KMV-nytt, nr 1, 2017

Kapittel 4.2 Arbeidsforholdet

Kapittel 4.2, som omhandler ansettelse, permitteringer, oppsigelse, m.v, har etter hvert blitt stort og uoversiktlig. Alle nye ting, som har blitt lagt inn, ble lagt bakerst i kapittelet, noe som resulterte i at det ble lite systematikk i innholdet

Vi har nå ryddet (men ikke endret noe i teksten) og har 5 hovedavsnitt; Ansettelse av medarbeider, permitteringer, skriftlig advarsel, oppsigelse av medarbeider og avslutning av arbeidsforholdet. Under noen av disse har vi gjort følgende tilføyninger:

Under hovedavsnittet «Ansettelse av medarbeider» er det lagt inn følgende dokumenter med engelsk tekst;

 • Arbeidsavtale, heltid, fast ansettelse,
 • Arbeidsavtale midlertidig ansettelse
 • Arbeidsavtale, tilkallingshjelp.

I tillegg er følgende lagt inn med engelsk tekst;

 • Arbeidsreglement, Opplæringsplan og Fadderopplæringsprogram.

Under hovedavsnittet «Oppsigelse av medarbeider» er det lagt inn følgende nye dokumenter;

 • Innkalling til drøftelsesmøte (oppsigelse og avskjed),
 • Agenda for drøftelsesmøte (oppsigelse og avskjed),
 • Protokoll fra drøftelsesmøte (oppsigelse og avskjed)
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Protokoll fra forhandlingsmøte (oppsigelse)
 • Oppsigelse, fast stilling, engelsk tekst  

Under hovedavsnitt «Avslutning av arbeidsforholdet» er det lagt inn følgende tillegg:

 • Innleveringsrutiner ved avslutning av arbeidsforhold