NLF

KMV-nytt, nr 1, 2018

KMV-informasjon, diverse

Kap. 6.4.1 Intern revisjon

Ledelsen skal årlig ha en intern revisjon av KMV-systemet, for å se om det fungerer etter intensjonen. I forbindelse med revisjonen utarbeides de tre rapportene, som ligger i KMV-systemet, kap. 6.4.1. Disse rapportene brukes også i NLFs revisjon av bedriften. Dersom noe ikke fungerer som fotutsatt, må det foretas korrigeringer.

Det er nå på tide å ta revisjonen for å se på året som nå er lagt bak oss.

Kap 6.7 Ledelsens gjennomgang

Ledelsen skal også ha en årlig foreta en gjennomgang,  hvor det blir sett på om styringssystemet er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Og om målene og delmålene er oppnådd. I gjennomgangen brukes bl.a. resultatet fra den interne revisjonen. 

Det er nå på tide å forberede denne gjennomgangen.

Kap 4.6.3 Personalmøter og medarbeidersamtaler

Nå er tiden inne for å planlegge personalmøter og medarbeidersamtaler for inneværende år.

Kap. 4.1 Førerkort og annen kompetanse

To ganger pr år bør bedriften sjekke om alle sjåførene har de nødvendige førerkortene og annen kompetanse intakt. Ansatte som ofte er innom kontoret kan fysisk vise dem fram. Andre kan ta bilde av førerkortet/bevisene og sende bildene inn til bedriften. Husk også å gjøre endinger (forlenge) i tidspunktene for utløpsdatoer i «Sertifiseringer».

   

Oslo, 19. januar 2018

NLFv/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan leses her.