NLF

KMV-nytt, nr 1, 2019

KMV-informasjon, diverse

LEDELSENS GJENNOMGANG

Ledelsen skal årlig foreta «Ledelsens gjennomgang» hvor det blir sett på om styringssystemet er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt. Og om målene og delmålene er oppnådd. Tiden er nå inne for ledelsen å se om systemet fungerer etter intensjonen.

Etter gjennomgangen blir det vurdert om det er behov for å endre og forbedre KMV-systemet. Se nærmere kap. 6.7

INTERN REVISJON

Samtidig passer med en intern revisjon av KMV-systemet, for å se om det fungerer etter intensjonen. Dersom noe ikke fungerer som forutsatt, må det gjøres noe med det. Fyll ut de tre skjemaene ( Årsrapport HMS, Miljørapport og Rapport, sikkerhetskultur), som ligger under kapittel 6.4.1, for foregående år. Disse brukes som bedriftens dokumentasjon overfor NLF og andre i forbindelse med den eksterne revisjonen..

 

PERSONALMØTER OG MEDARBEIDERSAMTALER

Det er også tid for å planlegge personalmøter og medarbeidersamtaler for inneværende år.

 

ENRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN 1. JANUAR 2019

Stortinget vedtok 11. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft 1. januar 2019 med noen overgangsregler i tillegg.

Endringene omfatter følgende hovedelementer:

  • En definisjon av hva fast ansettelse i arbeidsmiljøloven innebærer.
  • En tydeliggjøring av plikten til informasjon om arbeidstid i arbeidsavtalen.
  • En begrensning i adgangen til innleie fra bemanningsforetak.

Se nærmere om endringene her.

Oslo. 11. januar 2019

NLF, v/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan leses her.