NLF

KMV-nytt, nr 2, 2018

Opprettelse av personalmappe

Hvem får nyhetsbrevet?

Tidligere var det bare var daglig leder som fikk KMV-nytt. Dette er nå endret, som du ser. Alle i bedriften, som har administratorrettigheter, får nå nyhetsbrevet.

Personalmappe

Det er nå lagt inn mulighet for å opprette en mappe (personalmappe) for hver enkelt ansatt. I mappen kan alle personopplysningene legges, slik som arbeidsavtale, kompetansebeviser, advarsler, utdannelse og praksis, mv. Sjåførene har tilgang til sin egen mappe, noe som innebærer at de kan få tilgang til f.eks. sin arbeidsavtale ved en kontroll ute på veien.

En annen grunn til at mappen er laget er at i personvernsammenheng anbefaler vi at alle personopplysninger om hver medarbeider, legges inn i denne mappen.

Tilgang til mappen

Medarbeiderne har tilgang til sine egen mappe. I tillegg har daglig leder tilgang til samtlige mapper. Administrator i bedriften, med personalansvar, har også tilgang, mens administrator uten personalansvar ikke har tilgang til mappene. (Den siste rollen er ikke helt ferdig enda).

Hvordan opprette mappe

I forbindelse med opprettelsen av mappene har listen over ansatte blitt litt justert. Se i vedlegg 1 hvordan du legger inn informasjon i mappene.

Hente ut informasjon

Se i vedlegg 2 hvordan en sjåfør henter ut den nødvendige informasjonen på sin PC eller telefon.

AVVIK

Det har lenge vært et ønske om å kunne legge inn kostnader for et avvik. Den muligheten er nå til stede. Når du henter opp et avvik fra avvikslisten ser du at du kan legge inn kostnader. Ved å eksportere dette til Excel kan du få kostandene for en eksakt bil eller for et av punktene under kategoriene, for f.eks. siste år. (Kostnadene er i dag ikke synlige i Excel-arket, men de blir det).

Oslo, 15. februar 2018

NLF v/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan leses her.