NLF

KMV-nytt, nr 3, 2017

Tillegg i KMV

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) kommer heretter til å sende ut informasjon om endringer i KMV, samt annen relevant informesjon om systemet, i nyhetsbrevet; KMV-nytt. Alle nyhetsbrevene blir lagret på NLFs hjemmeside, og tidligere utsendelser kan leses her.

   

Dette nyhetsbrevet gjelder i første rekke dere som kjører for Bring, men kan selvfølgelig være relevent også for andre.

Bring vil foreta en revisjon ut fra en sjekkliste de har utarbeidet. De har sett på vårt KMV-system i forhold til sjekklisten, og ønsket noe tillegg, som var viktig for dem. Disse tingene er nå lagt inn:

   

Kap. 1.1.2 Interessenter

Underleverandører

Benytter du underleverandører er det nå utarbeidet rutiner for bakgrunnssjekk av dem og rutiner for informasjons- og påseplikt. (Oppdragsgiver skal påse at underleverandør følger allmengjøringsforskriften).

     

Kap. 1.1.3 Etisk regelverk

I tillegg til etisk regelverk, som ligger inne i kapittelet fra før, er det utarbeidet retningslinjer for etisk handel. I tillegg er det informasjon om menneskerettigheter og anti-korrupsjon. (Hva kan være greit og hva kan ikke være greit i forhold til korrupsjon).

    

Kap. 2 Ledelsens ansvar

Det er utarbeidet rutiner for risikovurdering av underleverandører.

        

Kap. 2.4 Internasjonal transport

Kabotasje

Det er lagt inn mer informasjon om kabotasje og hva som er lovlig og hva som ikke er lovlig kabotasje.

              

Kap. 4.2 Arbeidsforholdet

Oppholdstillatelse

Det er krav om at arbeidsgiver skal sjekke at utenlandsk medarbeider har gyldig oppholdstillatelse i Norge. Rutiner for sjekking ligger nå inne i kapittelet.

        

Kap. 6.4.2 Ekstern revisjon

Det er utarbeidet rutiner for revisjon av underleverandører.

         

Når du har gyldig bransjesertifikat fra NLF, sier Bring:

I egenrapportering for transportører til Bring vil vi så raskt som mulig oppdatere vårt system slik at KMV gis tilsvarende uttelling/poengscore som et ISO sertifikat. Dette forutsetter opplasting av gyldig sertifikat fra NLF.