NLF

KMV-nytt, nr 4, 2018

Personvern

Vi viser til tidligere utsendt informasjon om personvern (GDPR), sendt ut til samtlige NLF-medlemmer. Da din bedrift har innført KMV, vil dere ha stor hjelp av systemet for å tilfredsstille kravene.  Personvernreglene er innarbeidet i KMV, kap. 1.5.

For, på en enkel måte, å ivareta kravet om at ansatte skal vite hva bedriften har registrert av personopplysninger, anbefaler vi at flest mulige opplysninger arkiveres i personalmappen til hver enkelt. Denne mappen har den ansatte + administrator i bedriften tilgang til.

Oslo, 23.03.18

NLF v/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan leses her.