NLF

KMV-nytt, nr. 2, 2019

Ferie

LENGDE AV FERIE

Alle arbeidstakere har lovbestemt krav på fire uker + én dags ferie hvert år. Den som er over 60 år, skal ha en uke ekstra. Det er ingen ting i veien for å avtale mer ferie enn det som følger av loven. Mange arbeidstakere har gjennom tariffavtaler eller annen avtale med arbeidsgiver rett til fem uker ferie. Men dette er altså med utgangspunkt i avtale, og ikke noe krav etter ferieloven.

 

FASTSETTING AV FERIE

I Ferieloven (§ 6 nr. 1 og 2) står følgende: Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9.

Det betyr at det nå er på tide å sende ut ønskeliste for avvikling av sommerferien, slik at ferieliste kan settes opp. Husk også eventuell påske- og juleferie. Er det noe som skal tas med i vurderingen av ferieavviklingen?

Se nærmere Ferieloven, §§ 5 – 9, vedrørende ferietiden, fastsettelse av ferie, tid for ferie og arbeidsgivers styringsrett (dersom man ikke blir enige).

Oslo. 19. februar 2019

NLF, v/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan leses her.