NLF

KMV-nytt, nr. 3, 2019

Bedriftsintern oppfølging av ulykke

KAP. 1.4 ULYKKER

Fra et medlem, som har innført KMV, har vi fått forespørsel om å legge inn en rutine for hva bedriftens skal foreta seg i forbindelse med en ulykke, når det gjelder varsling. Dette er nå lagt inn i kap. 1.4.

Se også informasjonen i beredskapsplanen i samme kapittel, dersom bedriften blir utsatt for en ulykke.

           

Oslo, 14. 03.19

NLF v/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan  leses her.