NLF

KMV-nytt, nr. 4, 2019

Regelhjelp.no

REGELHJELP.NO (Kap. 2.1 Lover og forskrifter innen HMS)

Regehjelp.no har sendt ut denne informasjonen:

Regelhjelp.no har vært i drift siden 2005. I forbindelse med flytting av servere til et nytt datasenter 13.02.2019 ble det oppdaget feil som medfører at nettstedet ikke lar seg starte opp igjen. Kostnadene til reparasjon ble estimert til å være større enn kostnadene til å utvikle et nytt nettsted. HMS-etatene har derfor kommet til at det ikke vil være hensiktsmessig å forsøke å reparere nettsidene, men vil vurdere om det skal opprettes andre tjenester for å formidle HMS-regelverket.

Dette innebærer at regelhjelp.no ikke vil bli videreført. Nyhetsbrevet med regelverksendringer opphører også.

Vi beklager ulempene dette medfører for dere.

med vennlig hilsen

Redaksjonen for regelhjelp.no

 

Dette er beklagelig, da Regelhjelp.no var et veldig fint hjelpemiddel. Det vil fortsatt være mulig å abonnere på gratis nyhetsbrev fra de ulike etatene, men da må det opprettes et abonnement. Dette har NLF gjort, og vil legge endringene og nyheter ut i nyhetsbrev når de foreligger.

Du kan også opprette et abonnement, slik at din bedrift får nyhetsbrevene. Da legger du inn e-mailadressen hos hver av disse HMS-etatene:

     

Oslo, 18. mars 2019

NLF, v/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan  leses her.