NLF

NLF nyhetsbrev 2. mars 2017

Geir A. Mo og Thorleif Foss på viktig Brüssel-møte

Tidligere denne uken deltok direktør i NLF Geir A. Mo og seniorrådgiver Thorleif Foss på NLAs klimaseminar i Brüssel.

Hovedkonklusjonen fra møtet var at mye av nøkkelen til å kunne redusere utslippene fra næringen ligger i bio-drivstoff og i å utnytte fordelene i å kjøre med lengre vogntog (25.25 meter).

I sitt innlegg la Geir A. Mo stor vekt på viktigheten for å legge til rette for omsetning av biodrivstoff, blant annet HVO. Han beklaget situasjonen her hjemme hvor prisene på drivstoffet tvinger transportører tilbake på tradisjonell diesel. Samtidig minnet han på at gode alternativer, som for eksempel den elektriske lastebilen fra Nikola, ikke kommer på markedet før tidligst i 2020.

Mo pekte også på at mengden gods per lastebil som krysser grensene inn til Norge har gått kraftig tilbake, og sa at dette med stor sannsynlighet henger sammen med systematisk og planlagt utnyttelse av kabotasje-regelverket.

- En stadig økende andel av utenlandske lastebiler krysser norske grenser med svært lite last for å få tilgang til å kjøre kabotasje i Norge. Vi vet at kabotasjereglene ble innført for å bidra til mindre tomkjøring, men det er det motsatte som skjer, sa Mo.

Direktør i NLF Geir A. Mo sammen med Presidenten i NLA, Erik Østergaard, på vei inn til NLA sitt klimamøte i Brüssel. Direktør i NLF Geir A. Mo sammen med Presidenten i NLA, Erik Østergaard, på vei inn til NLA sitt klimamøte i Brüssel.

NVF-stipend

Via NVF (Nordisk vegforum) kan man nå søke om stipend for studier innen vei- og trafikkfag. Formålet er å støtte studenter og forskere, samtidig som man ønsker å gi unge mennesker som arbeider innen fagfeltet økt internasjonal kunnskap.

Stipendet tildeles i forbindelse med studier, vitenskapelig forskningsarbeid, yrkesrettet videreutdanning eller etterutdanning. Også studiereiser omfattes av stipendet.

Søknad om stipend må inneholde en plan for gjennomføring av studie eller forskningsarbeid, i tillegg til budsjett.

Søknadsfristen er 1. april 2017. Søknaden sendes til:

Marit Due Langaas

NVF-sekretær

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep

0033 OSLO

 

E-post: marit.langaas@vegvesen.no

 

Les mer om stipendordningen her.

 

 

NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse 2017

NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse 2017 arrangeres på Radisson Blue Airport Hotel på Gardermoen den 22–23 mars.

Hovedtemaene på konferansen blir hvordan man kan skape den gode sjåfør gjennom rekruttering og opplæring. I tillegg stiller vi spørsmålet om arbeidsgiverens og sjåførens roller og ansvar ved bruk av ny teknologi

En aktuell oppdatering om norsk økonomi, siste nytt fra arbeidet med tariff-, arbeidsgiver- og andre spørsmål i NLF står også på dagsorden. Sist men ikke minst vil vi framheve inspirasjonsforedraget «Den beste utgaven av meg» ved Solfrid Flateby, konserndirektør i BAVARIA NORDIC.

Program finner man her. 

 

 

NLF Magasinet 2017

Årets første utgave av NLF magasinet er rett rundt hjørnet. Har du tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere ta kontakt med Jan Harry Svendsen, jhs@lastebil.no eller 93447754.

Her er produksjonsplanen for NLF Magasinet i 2017:

 

Utgave nr:                  Materiellfrist:                        Utgivelsesdato:                    

2                                 Fredag 24. mars                    Tirsdag 4. april                                 

3                                 Fredag 5. mai                        Tirsdag 16. mai                    

4                                 Fredag 16. juni                      Tirsdag 27. juni                     

5                                 Fredag 18. august                 Tirsdag 29. august                

6                                 Fredag 22. september           Tirsdag 3. oktober                

7                                 Fredag 27. oktober                Tirsdag 7. november            

8                                 Fredag 1. desember              Tirsdag 12. desember          

 

Har du tips?

Har du tips – eller jobber med noe du vil løfte frem – send en mail til meg ( jhs@lastebil.no) eller stikk innom mitt kontor innerst i gangen.