NLF

Nyhetsbrev 01. juni 2017

Velkommen til NLFs interne nyhetsbrev.

Oslofjortunnelen stenges midlertidig for tunge kjøretøy

I Oslofjordtunnelen er det innført et midlertidig forbud for tunge kjøretøy over 12 meter på hverdager i tidsrommet kl. 07.00-09.00 og kl. 15.00-18.00. 

- Tiltakene som foreslås er i sum veldig bra. Men å stenge tunnelen for all tungtransport slår veldig negativt ut for den lokale lastebiltrafikken, forklarer NLFs fagsjef for tekniske spørsmål, Dag Nordvik.

Han understreker at det primært har vært utenlandske kjøretøy i dårlig forfatning som har forårsaket branner og tunnelstenginger under Oslofjorden. De norske kjøretøyene og sjåførene er generelt bedre skikket for kjøring i utfordrende topografi.

Nordvik mener Vegvesenets vedtak om forbud er enda et signal om at det ikke bør bygges et nytt tunnelløp under Oslofjorden.

- Når et sterkt faglig miljø som Statens vegvesen anser det som for risikabelt å la tyngre kjøretøy ferdes i tunnelen på særlig trafikkerte tidspunkter, bør det virkelig vurderes andre løsninger enn tunnel når fremtidige krysningsalternativer nå vurderes.

Jobber for bro over Oslofjorden

NLF har nylig sendt ut en brev til alle partigruppene på Stortinget, i tillegg til alle medlemmmene av Transport- og Kommunikasjonskomiteen. I brevet understreker viktigheten av et sikkert, raskt og pålitelig krysningsalternativ over Oslofjorden. At NLF ønsker seg en bro er ikke noen hemmelighet, og den siste brannen bare understreker vår bekymring mot å bygge nok et løp under Oslofjorden.

Brev til partigrupper

Lastebilfest på Vestlandet

I hver sin ende av Sogn og Fjordande arrangeres det denne helgen henholdsvis Transportmesse i Aurland og Motorfestival i Stryn. Alt ligger med andre ord til rette for en fartsfyllt helg for motorinteresserte. På Motorfestivalen i Stryn kommer det alt fra Amcars, veteran- og entusiastkjøretøyer og lastebiler i alle former og fasonger. I Aurland fristes det med fjordcruise, ny lastebil fra DAF og grilling på kaien.

NLF vil være representert på begge arrangementene med stands. Direktør Geir A. Mo i NLF står for åpningen av Stryn Motorfestival på lørdag 3. juni og tar også turen til Transportmessen i Aurland.

Hege ny sekretær

Etter Mai kommer juni, men det er bare på kalenderen. For det er ikke en person med navnet JUNI som etterfølger vår Mai. Mai G Skjelsvolds etterfølger er klar: Hege Anita Gaaskjølen er ansatt som ny sekretær i vår region. I første omgang i 60 % stilling, men vi har godt håp om en utvidelse. Hege Anita er 40 år, bosatt på Gjøvik og har relevant utdannelse fra BI. Hun har også en svært relevant yrkesbakgrunn. Hege Anita får også oppgaver for NLF sentralt.
Vi ser fram til at hun begynner med opplæring i midten av juni og er i gang for fullt etter ferien. 


Gode fordeler for deg som NLF-medlem

NLF-medlemmer har spesielt gode betingelser gjennom avtalen med Circle K. Den omfatter både drivstoffkjøp på kort og bulk og smøreoljer og kjemiprodukter. Circle K har inngått samarbeide om salg av smøreoljer og kjemiprodukter fra FUCHS Lubricants Norway. Dette medfører at dine NLF-betingelser nå er blitt enda bedre enn tidligere. 
Bestilling sendes på e-post til  post@fuchs-oil.com eller ring inn på telefon 21 99 59 50

Prisene er å forstå eks avgifter. Transporttillegg på kr 1,20 pr liter for leveranser til postnummer > 8000. Småordretillegg på kr 300,- ved bestillinger under kr 4.000,-

Prisliste

Prisliste.pdf 757,06 kB

NLF Magasinet 2017

Har du tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere i NLF Magasinet ta kontakt med redaksjonen på redaksjonen@lastebil.no.

Her er produksjonsplanen for NLF Magasinet i 2017:

 

Utgave nr:                   Materiellfrist:                         Utgivelsesdato:                      

4                                  Fredag 16. juni                        Tirsdag 27. juni                      

5                                  Fredag 18. august                   Tirsdag 29. august                 

6                                  Fredag 22. september            Tirsdag 3. oktober                  

7                                  Fredag 27. oktober                 Tirsdag 7. november              

8                                  Fredag 1. desember               Tirsdag 12. desember

Har du tips?

Har du tips – eller jobber med noe du vil løfte frem – send en mail til meg ( jhs@lastebil.no) eller stikk innom mitt kontor innerst i gangen.