NLF

Nyhetsbrev 02. februar 2017

Velkommen til NLFs interne nyhetsbrev.

Valgkampforberedelsene i gang

NLF er godt i gang med valgkampforberedelsene foran stortingsvalget til høsten. Et eget valgkamputvalg er nedsatt og planene er i ferd med å ta form. En fremdrifts- og aktivitetsplan er på beddingen og distribueres om ikke lenge.

Har du tips eller ønsker for arbeidet i valgkampen, ikke nøl med å ta kontakt med Kjell Olafsrud på ko@lastebil.no.

Nye medlemskategorier

I henhold til vedtektene som ble vedtatt i fjor utgår nå medlemskategoriene familiemedlem, medeier og passivt medlem.

I dag finnes det bare to typer personlige medlemmer; nemlig personmedlem som representerer en bedrift (bedriften kan ha så mange personmedlemmer de vil) og seniormedlem som tilsvarer det som tidligere het støttemedlem.

Når man fastsetter kontingenter for 2018 er det viktig å ta hensyn til dette. Fra og med 2018 skal de gamle medlemstypene ikke lengre benyttes, samtidig endres rutinene for kontingentbetaling og fakturering. Dermed vil fylkes- og lokalavdelinger sette egne kontingenter for bedriftsmedlem og personmedlem. Fylkesavdelingene vil i tillegg sette egne kontingenter for biler.

Geir A. Mo på NRK Dagsrevyen i kveld

Direktør Geir A. Mo har vært på Svinesund med NRK i dag. De ønsker å sette fokus på den store økningen i antall vogntog som passerer over grensen. For første gang har snitt-tallet passert 2 500 lastebiler i døgnet. Det er en økning på 5 % fra i fjor, og fører til at norske transportørers markedsandel går ned i forhold til øst-europeiske. Reportasjen vil også fokusere på veialliansen som ble vedtatt i Paris tidligere denne uken, og som vi tidligere har omtalt på Lastebil.no.

Innslaget er planlagt sendt på Dagsrevyen i kveld.

Gode digitaltall

Tallene for lastebil.no har vært gode i januar. Med 131 749 sidevisninger er tallene høyere enn hva de var i desember.

På Facebook har solid innsats fra Stein Inge Stølen ført til at antall følgere har økt fra 19 207 til 20 510. Det er 1300 nye følgere på vår FB side i løpet av en måned! Samtidig nærmer vi oss Anlegg & Transport og Tungt.no i forhold til antall likes på Facebook. Målt på prosentvis økning i antall likes i perioden 2016 – 2014 har vi 44,4 prosent, mens Anlegg & Transport og Tungt.no begge ligger på rundt 16 prosent.

Ny advokatfullmektig

Synnøve Lovise Torske begynte hos NLF-advokatene i dag 2. februar. Synnøve var ferdig utdannet jurist våren 2015. Hun har tidligere jobbet med arbeidsrett i arbeidstakerorganisasjonen Econa, og med skadeoppgjør innen forsikring (Norwegian Claims). Vi ønsker henne velkommen!

Hun kan treffes på  st@aahp.no eller på telefon 48280866

NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse 2017

NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse 2017 arrangeres på Radisson Blue Airport Hotel på Gardermoen den 22–23 mars.

Hovedtemaene på konferansen blir hvordan man kan skape den gode sjåfør gjennom rekruttering og opplæring. I tillegg stiller vi spørsmålet om arbeidsgiverens og sjåførens roller og ansvar ved bruk av ny teknologi

En aktuell oppdatering om norsk økonomi, siste nytt fra arbeidet med tariff-, arbeidsgiver- og andre spørsmål i NLF står også på dagsorden. Sist men ikke minst vil vi framheve inspirasjonsforedraget «Den beste utgaven av meg» ved Solfrid Flateby, konserndirektør i BAVARIA NORDIC.

Fullt program finner man her (lastes automatisk ned som PDF).

Påmelding kan gjøres ved å klikke her

NLF Magasinet 2017

Årets første utgave av NLF magasinet er rett rundt hjørnet. Har du tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere ta kontakt med Jan Harry Svendsen, jhs@lastebil.no eller 93447754.

Her er produksjonsplanen for NLF Magasinet i 2017:

 

Utgave nr:                   Materiellfrist:                         Utgivelsesdato:                      

2                                  Fredag 24. mars                     Tirsdag 4. april                                   

3                                  Fredag 5. mai                         Tirsdag 16. mai                      

4                                  Fredag 16. juni                        Tirsdag 27. juni                      

5                                  Fredag 18. august                   Tirsdag 29. august                 

6                                  Fredag 22. september            Tirsdag 3. oktober                  

7                                  Fredag 27. oktober                 Tirsdag 7. november              

8                                  Fredag 1. desember               Tirsdag 12. desember

Har du tips?

Har du tips – eller jobber med noe du vil løfte frem – send en mail til meg ( jhs@lastebil.no) eller stikk innom mitt kontor innerst i gangen.