NLF

Nyhetsbrev 1. juni 2018

Du kan kreve erstatning fra ”kartellet” - søk innen 30. juni

I 2016 ble det felt en dom mot de største lastebilprodusentene i Europa for prissamarbeid og bevisst forsinkelse av ny miljøteknologi, en kartellvirksomhet som fikk store konsekvenser for kundene. Hvis du kjøpte en mellomstor eller stor lastebil mellom 1997 og 2016, kan du derfor ha rett til erstatning. 

Risikofritt for norske lastebileiere

Ved å gå inn på nettsiden www.truckcartel.fr/nb kan NLF-medlemmer også slutte seg til søksmålet. Hausfeld påtar seg både finansiering og risiko og erstatningsbeløpet blir kalkulert på bakgrunn av kjøpshistorikk, offentlig data og annen økonomisk informasjon. Hensikten er å beregne «overfaktureringen» forårsaket av kartellet. Dette vil være beløpet som kundene betalte for lastebiler mellom 1997 og 2016, sammenlignet med beløpet de skulle ha blitt belastet hvis kartellet ikke hadde eksistert, samt pålydende renter.

Søknadsfrist 30. juni - klikk her for mer informasjon

-----------------------------------------------------

Dårlig DAB-mottak utgjør sikkerhetsrisiko

Etter flere måneder med landsdekkende DAB-dekning har NLF spurt medlemsbedriftene om deres oppfatning av tilbudet fra et sikkerhetsperspektiv. Resultatene er nedslående.

- Vi var klar over at mange yrkessjåfører opplever DAB-dekningen som mangelfull. Men at så mange også har opplevd trafikkfarlige situasjoner som de mener kan tilskrives DAB var vi ikke forberedt på, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Les mer om funnene her

-----------------------------------------------------

Kreiss-skandalen vokser for hver dag

Det latviske transportselskapet Kreiss, som de aller fleste møter på vegene hver eneste dag, slett ikke ønsker å forholde seg til norske lover ved utførelse av kabotasjeoppdrag i Norge.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Kreiss ikke bare nekter å oppfylle Arbeidstilsynets krav, men også går til motangrep og anklager myndighetene for selv å bryte loven. Nå har saksbehandlerne bearbeidet dokumentasjonen - eller snarere mangel på sådan - og formulert et svarbrev til det latviske transportselskapet.

Les mer om saken her

-----------------------------------------------------

NLFs «transportpoliti»: Oppdrag utført

I en årrekke har NLF arbeidet for etablering av en tverretatlig kontroll- og sanksjonsmyndighet, populært kalt «transportpolitiet». Nå er målet oppnådd, og resultatene lar ikke vente på seg.

- Det kontinuerlige presset vi har stått for i mange på dette området har nå virkelig gitt resultater, sier Geir A. Mo. NLF-direktøren er glad for å kunne «kvittere ut» målet om et organisert og etablert transportpoliti.

Les mer om "transportpolitiet" her