NLF

Nyhetsbrev 11. september 2014

Dette nyhetsbrevet fra NLF sentralt inneholder nytt fra 28. august til 11. september. Nyhetsbrevet sendes direkte til alle medlemmer i NLF som står oppført i medlemsregisteret med en epostadresse, samt alle ansatte i NLFs administrasjon sentralt og alle region-/distriktssjefer.

NLF Arbeidsgiver – fornyet medlemskap og sterkere satsing
Medlemmene av NLFs arbeidsgivergruppe får snart tilsendt skjemaet «Arbeidsgiveroppgave for 2014». Opplysningene herfra er grunnlaget for å beregne aktuell medlemskontingent for din bedrift i 2014.
NLF har for øvrig styrket arbeidsgiversiden vesentlig ved at nytilsatte Olav G. Hermansen vil bruke en stor del av sin tid på dette området. I tillegg vil Lill Korsnes fra NLF-sekretariatet bidra aktivt i organiseringen av dette arbeidet. NLFs «arbeidsgivernestor» Robert Aksnes og de andre NLF-advokatene er fremdeles tilgjengelige for bistand i konkrete arbeidslivs- og tariffspørsmål. Derved håper vi å kunne framstå som en enda mer skreddersydd partner på arbeidsgiversiden for deg som lastebileier.

Absolutt siste frist
Det er fortsatt noen få plasser igjen til helgens fagseminar om Anlegg, vei og brøyting på Gardermoen. Kast deg rundt og meld deg på her:

Høringssvar om obligatorisk bombrikke
NLF har levert høringssvar om elektronisk betalingsenhet. Her har vi vektlagt viktigheten av at obligatorisk bombrikke er på plass så raskt som mulig, senest 01.01.2015.
NLF har også understreket behovet for strengere kontroll, styrket mulighet for sanksjoner og tilbakeholdelsesrett samt viktigheten av kun 2—3 bompengeselskap, for å få en effektiv innkreving og likere konkurransevilkår innenfor næringen. Høringsforslaget inneholdt heller ingen forslag til betalingsløsning. NLF har påpekt dette og krevd at departementet samtidig med innføringen kommer opp med en effektiv form for forhåndsbetaling av bompenger slik at betaling faktisk er sikret, og som skal gjelde både norske og utenlandske kjøretøy. NLF kan akseptere kredittkort, dieselkort, forhåndsbetaling til konto eller bankgaranti som betalingsløsning på forhånd. Hele høringssvaret kan leses her:

Sporingskrav for spesialtransport
De nye bestemmelsene om vekter og dimensjoner kom 11. august 2014 med ikrafttredelse 1. september 2014. Her var det et uakseptabelt krav til følgebil. Kravet var at alle som var lengre enn 20 m måtte tilfredsstille et sporingskrav hvor vogntoget skulle kunne kjøre mellom 2 sirkler på 14,5 m og 6,5 m i en vinkel på 120 grader. Mange uttrekkbare semitrailere for lang last og brønnhengere for maskintransport vil ikke klare dette kravet. De som tidligere har fått kjøre uten følgebil med lengde opp til 23,5 m må få fortsette med det, mener NLF. Vi ba om en overgangsordning på minimum 10 år, og det har vi fått.
Det er imidlertid uklart hvordan det vil bli håndtert, så vi jobber fortsatt med saken.

Møter
Forbundsstyremøte ble avholdt 4–5. september i Oslo. En vesentlig sak som ble diskutert der var en aksjonsdag i forbindelse med manglende innføring av obligatorisk bombrikke. Det er i dag bestemt at aksjonsdag blir 3. oktober. Mer informasjon om selve aksjonen kommer senere.
Leder for Kabotasjestudien Henrik Sternberg var mandag på hovedkontoret for å fortelle NLF og de andre norske samarbeidspartnerne om utviklingen i prosjektet. En skandinavisk rapport, inkludert norske data, vil bli publisert av prosjektet i slutten av oktober.

Nytt fra Brussel
Ny transportkommissær for transport i EU-kommisjonen er slovakiske Maroš Šefčovič (48). Han overtar etter Siim Kallas som har hatt denne rollen siden 2010. Les mer på lastebil.no
NLA-kontoret i Brüssel og Søren Hyldstrup Larsen har fått to nye praktikanter med på lasset fra denne uken. Norske Martin Markmanrud og svenske Amanda Windeman skal bistå Søren i det daglige påvirkningsarbeidet mot beslutningstakere i EU-systemet.

NLF i media
Oslo Høyres FORSLAG til partiprogram med tiltak som vil ramme tungtrafikken, har gitt NLF mye oppmerksomhet. Fylkesleder Harry Nilsen var intervjuet på NRK Østlandssendingen og Geir A. Mo var deltager på Dagsnytt Atten. Hemsedal og stenging/omkjøring ga også mange oppslag for NLF. EU-sjåfører på glattkjøringskurs ga også et stort oppslag i Nationen, med kommentar fra Geir. Åpningen for modulvogntog har også avstedkomment kommentarer i media fra flere personer fra både sentralt og regionalt hold. Som vanlig har det vært flere forespørsler av ulik art fra både sentrale og lokale medier.

Har du innspill til lastebil.no vedrørende f.eks. arrangementer, faktabank, ordlisten e.l. er rette person å kontakte Adnan.
Innspill til nyhetsbrevet, nyheter til lastebil.no eller saker som bør omtales i medlemsbladet? Send en e-post til Kari, Tore eller Stig.

Hilsen NLF
v/ Kari Brun Ågotnes