NLF

Nyhetsbrev 13. februar, 2014

Dette nyhetsbrevet fra NLF sentralt inneholder nytt fra de to siste ukene. Nyhetsbrevet sendes alle medlemmer i NLF registrert med epost-adresse samt alle ansatte i NLFs administrasjon og region-/distriktssjefene. Videresend det gjerne til andre du tror kan ha glede av det.

Konferanser

Det har vært noen intense men spennende konferanseuker. Samarbeidskonferansen på Gardermoen med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene var konstruktiv. Fra NLF deltok tariffutvalget sammen med Geir A. Mo og Robert Aksnes. Sistnevnte bidro til utveksling av synspunkter og viktig dialog med myndighetene gjennom foredrag og ordveksling. Den maritime Haugesundskonferansen fikk høre Geir foredra om hvordan oppnå norsk, grønn godstransport. Geir deltok også på Logistikkforeningens konferanse forrige helg på Røros. Han holdt foredrag i løvens hule om kabotasje og sosial dumping samt var deltager i to politiske debatter. Den nasjonale veikonferansen i Bergen hadde tema hovedvei øst – vest, så naturlig nok var det mange NLF’ere tilstede, deriblant Jan-Terje Mentzoni.  Flere engasjerte seg også i debatten og kommenterte den presenterte hovedrapporten i media.

Vinterens vakreste eventyr…

Tradisjonen tro inviterte Scania til lastebilevent i Trysil. Fra NLFs ansatte deltok 11 personer, i tillegg til 6 av 8 i forbundsstyret. Det ble en hyggelig seanse med mye fag, diskusjon og moro. Slike arrangementer er viktig for å møte bransjeaktører, prøve ut i praksis det vi prater om fra kontorpulten og ikke minst er det viktig for fellesskapsfølelsen blant medarbeidere i NLF.

NLF i media

NLF er som vanlig godt synlig. Førerkortsaken i Trondheim ga veldig mange oppfølgingssaker, og Geir og Roar kom til orde med både krav til myndighetene og flere løsningsforslag. Regionleder Guttorm Tysnes sitt gode leserinnlegg Stopp Galskapen ble videresendt alle regioner til bruk med lokal tilknytning, og det fikk veldig god respons. NLFs Kollegahjelpen har – på en måte dessverre – fått omtale som følge av flere ulykker med tunge kjøretøy i det siste. Bred last-saken fra Taraldrud var et resultat av godt samarbeid mellom NLF Østfold og Transportmagasinet ved å øve press på myndighetene for å få til en aksjon, og det ga resultater. Hovedkontoret har fått mange forespørsler som følge av saken, og de store mediene er klart interessert i dokumentasjon rundt den ukulturen de useriøse utenlandske transportørene presenterer.

Nyansettelse – hovedkontoret

Stig Odenrud (49) er ansatt som journalist i NLF. Stig har siden 2008 vært tilknyttet Drammens Tidende. Her har han levert stoff til både avis og nett gjennom tekst og video. Han har også arbeidet som frontsjef i nettredaksjonen og vært redaktør i en mindre avis. I tillegg har han lang og variert erfaring fra ulike stillinger innen salg og markedsføring. Stigs kompetanse som nyhets- og videojournalist vil bidra til at kvaliteten på NLFs redaksjonelle virksomhet heves og at vi forhåpentligvis blir enda mer dagsaktuell i vår publisering. Stig tiltrer senest 1. april i år.  Stig er opprinnelig fra Sør-Fron i Gudbrandsdalen. Han bor i Vikersund, men er nå på flyttefot til Oslo. 
Prosessen vedrørende ny regionsjef til NLF Østfold/Oslo og Akershus pågår fortsatt.

NLF - advokatene utvider

Medlemmene i NLF setter pris på den gode advokattjenesten forbundet tilbyr. Tilbudet er så populært at de har behov for å utvide virksomheten. Advokat Robert Aksnes går derfor fra 1. mars over i NLF-Advokatene på heltid. Han skal fremdeles ivareta noen oppgaver i forbindelse med bl.a. Arbeidsgiverforeningen. Arbeidet med å avklare hvordan Aksnes sine øvrige oppgaver skal ivaretas er i gang og mer informasjon om dette sendes ut senere. 

NLA styrkes

Vårt internasjonale arbeid fortsetter med full styrke, og Søren Hyldstrup Larsen ved NLAs kontor i Brussel er avhengig av god faglig assistanse. Ordningen med praktikant har vist seg veldig nyttig. Det er tid for utskiftning og Søren har nå fått med seg 25 år gamle Jens Bang Schellerup Larsen som studerer statsvitenskap ved universitet i København. Han har tidligere vært hjelpelærer i blant annet fag om EU, og vil bli en god bidragsyter til NLAs påvirkningsarbeid mot EU-systemet.

Tips om nyhetssaker

Vi på hovedkontoret ser at nyhetssaker med bilder, illustrasjoner, fakta og dokumentasjon får gjennomslag hos media. Senest forrige uke så vi at saken med falske førerkort fikk veldig stor oppmerksomhet i både riks-/lokal- og fagmedier. For å få til slike saker fremover, er vi avhengige av tips fra dere der ute. Er det aksjoner på gang, har du bilder, kan du illustrere ulovligheter på en slik måte at legfolk forstår osv., så gi hovedkontoret og redaksjonen et vink. Fortell oss om det og la oss sammen vurdere om vi kan bidra/delta operativt/ se om dette er noe vi kan gå videre med. 
Skal NLF være synlige, må dere tipse oss, ikke andre.
NLF-magasinets redaktør Tore Bendiksen: 979 78769, tb@lastebil.no. Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes: 982 36999, kba@lastebil.no

Innspill til nyhetsbrevet, lastebil.no eller saker som bør omtales i medlemsbladet? Send en e-post :)

Hilsen NLF
v/ Kari Brun Ågotnes