NLF

Nyhetsbrev 13. mars 2014

Dette nyhetsbrevet fra NLF sentralt inneholder nytt fra de to siste ukene. Nyhetsbrevet sendes alle ansatte i NLFs administrasjon, alle region-/distriktssjefer, alle i forbundsstyret, samt alle fylkesledere. Videresend det til tillitsvalgte og medlemmer i din region. 

Møter
I forrige uke arrangerte Høyre og Fremskrittspartiet dialogmøte om trafikksikkerhet på Stortinget, og Guttorm Tysnes og Kari B. Ågotnes deltok fra NLF. 
Alliansen for norsk, privat eierskap leverte fredag et brev til finansministeren. Her var budskapet at planlagte skattelettelser i formuesbeskatningen må gjennomføres i 2015. Jan-Terje Mentzoni og Thorleif Foss representerte NLF. Les hele saken her:
Denne uka presenterte TØI foreløpige tall fra en undersøkelse om tunge kjøretøy, nasjonalitet og ulykkesrisiko. Geir A. Mo, Kari B. Ågotnes, Jan-Terje Mentzoni og Kjetil Meaas var tilstede under presentasjonen og debatten som fulgte. De to sistnevnte var igjen på TØI etterpå siden de er med i en referansegruppe om temaet. I dag er for øvrig Geir foredragsholder på trafikksikkerhetskonferanse i Bodø, i regi av Statens Vegvesen og Nordland Fylkeskommune

Endringer på hovedkontoret
Som tidligere nevnt er Robert Aksnes gått over til NLF-advokatene. Det er inngått avtale med NLF-advokatene om at Robert l fortsetter arbeidet med NLFs Arbeidsgiverorganisasjon og ivareta NLFs tariffarbeid. NLF-advokatene skal yte juridisk rådgivning til NLF sentralt i en husadvokat-rolle. Vi har fått en ny Politisk avdeling ledet av viseadm. direktør Jan-Terje Mentzoni. Den består av tidligere Internasjonal avdeling/politisk produksjon og næringspolitisk avdeling. 
Det pågår arbeid med rekruttering av ny rådgiver til å videreutvikle NLFs næringspolitiske arbeid, samt en vurdering av oppgavefordelingen mellom markedsavdelingen og politisk avdeling.  Mer informasjon om dette følger når vurderingen er sluttført.

Tariffkonferansen
NLFs tariffkonferanse ble gjennomført 11-12. mars på Gardermoen. Deltagerne virket veldig fornøyde med årets tema og de ulike forelesningene, alt fra NHO og Adecco til Datatilsynet og interne bidragsytere. Det ble også tid til diskusjoner. En av dem var i hvilken grad arbeidsgiverforeningen bør styrkes, og om NLF bør knytte seg enda nærmere til NHO eller Virke. Det er andre gangen konferansen er over to dager, og det ble igjen veldig godt mottatt. To dager gir også rom for middag og sosialt samvær om kvelden samt muligheten til å dele erfaringer og bygge relasjoner.

Ny regionsjef i Region 1
1. mai tiltrer J. Kristian Bjerke som regionsjef i Østfold, Oslo/Akershus. Bjerke er fra Ski i Akershus og har juridisk utdannelse. Han har vært aktiv i partiet Høyre – hovedsakelig i Ski kommune –hvor han er medlem av kommunestyret og vara til formannskap, samt leder av hovedutvalg for oppvekst og kultur.  I tillegg innehar han en rekke andre politiske verv. Bjerke kommer fra stillingen som prosjektdirektør i Europcar. Han har en variert bakgrunn som salgs- og markedsdirektør, samt som redaktør og journalist i Medieforlaget AS. Han har også arbeidet med lederrekruttering. 
J. Kristian Bjerkes bakgrunn er optimal for å fante oppmerksomhet rundt våre politiske saker i møte med medier, regionale politikere og byråkrati. Hans lange erfaring fra organisasjonslivet gjør han også svært godt egnet til å møte den økende medlemsmassen i NLF - Region 1. Kontorsted blir Moss i tillegg til kontordager ved hovedkontoret. Vi ønsker Bjerke hjertelig velkommen til NLF!

Medlemsundersøkelsen 2014
Også i år vil vi gjennomføre en medlemsundersøkelse blant alle NLF-medlemmer. Slike undersøkelser er veldig viktige informasjonskilder, og dermed et viktig ledd i hovedkontorets arbeid med å bli en bedre organisasjon. Vi håper derfor så mange som mulig tar seg tid til å svare på denne undersøkelsen når den kommer på e-post i slutten av uke 12.

Landsmøtet 2014
Invitasjonen til årets landsmøte er nå sendt ut. Landsmøtet avholdes i år på Holmenkollen Park Hotell Rica i Oslo fra fredag 13. juni til søndag 15. juni. Forhandlingene vil bli avviklet fredag og lørdag, men dersom det er behov vil også søndag formiddag bli avsatt tid til forhandlinger. Informasjon om priser for landsmøtedeltagere som ikke velges som delegater fra fylkes-/regionavdelingene, vil bli utsendt i løpet av et par uker. Nærmere program for arrangementet samt ledsagerprogram vil foreligge rundt månedsskiftet mars/april. Vi ønsker alle vel møtt til årets landsmøte hvor fylkesavdelingen i Oslo/Akershus er lokalt vertskap.

Priser
På Landsmøtet deles «NLFs Transportørpris» 2014 ut. Den skal inspirere til å bedre næringens omdømme samt gi bedriftsintern kompetanseheving. Nytt av året er at det deles ut en pris kalt «Bransjeentusiasten». Den gis til en bedrift/enbilseier som har utmerket seg på NLFs vegne, som er engasjert i næringens ve og vel, følger NLFs statutter og regelverk og har et godt omdømme. Prosessen for nominering og utpeking av kandidater til de to prisene starter nå, og vi ber regionene om å følge opp dette arbeidet og gjøre en skikkelig innsats for å finne gode kandidater.

NLF i media
Det har vært roligere på mediefronten de to siste ukene. Det er stadig forespørsler fra store og små medier som ønsker adm. direktørs kommentar på ulike saker. Naturlig nok ble det en del intervjuer med Geir i går angående TØI undersøkelse. Han har også vært intervjuet i Aftenposten om transportkjøpers ansvar, om døgnhvileplasser i et par lokalaviser og litt rundt om vedrørende kontrollbehovet på norske veier. Kari har uttalt seg om GPS-jammere til Teknisk Ukeblad. Grunnet årsberetningen blir det ikke anledning til så mye aktivt medieinnsalg fra Kari B. Ågotnes sin side.

Vi gjør også oppmerksom på Trygg trafikk sin nasjonale konferanse «Skulle bare på jobb» som avholdes 7-8. april i Oslo. Temaet er yrkessjåfører og ulykker.

Innspill til nyhetsbrevet, lastebil.no eller saker som bør omtales i medlemsbladet? Send en e-post.

Hilsen NLF
v/ Kari Brun Ågotnes