NLF

Nyhetsbrev 13. november 2014

Dette nyhetsbrevet fra NLF sentralt inneholder nytt i perioden 24. oktober – 13. november. Det ble en uke forsinket grunnet sykdom. Nyhetsbrevet sendes direkte til alle medlemmer i NLF som står oppført i medlemsregisteret med en epostadresse, samt alle ansatte i NLFs administrasjon sentralt og alle region-/distriktssjefer.

NLF-seminar med transportkomiteen
To ganger tidligere har NLF-administrasjonen invitert transport- og kommunikasjonskomiteen til et dagsseminar og begge gangene avlyste de i siste liten. 29. oktober gikk det imidlertid i orden og NLFs ledelse hadde en hel dag sammen med komiteen. Arrangementet foregikk på If sitt sikkerhetssenter i Hobøl, og trafikksikkerhet var temaet. Komiteen fikk mange interessante foredrag, poenger og ideer presentert av NLFs ledelse. Les nyhetssaken om seminaret som ble lagt ut på nettsiden vår ved å trykke her.

NLF og Statoil lanserer felles bombrikke!
NLFs mangeårige ønske om én felles bombrikke for hele Norge, inklusive alle rabattordninger, samt én felles avregning pr. brikke/bil er nå i boks. Etter en lengre prøveperiode hos noen NLF-medlemmer, har Statoil «Norgesbrikken» klar. Den lanseres i begynnelsen av desember 2014, og NLF vil som samarbeidspartner oppnå ekstra rabatt og spesielt gode vilkår. «Norgesbrikken» kan bestilles i 32 land. Viktig poeng her er at utenlandske transportører nå får en god mulighet til å oppfylle myndighetenes krav vedrørende innføring av obligatorisk bombrikke i Norge innen tidsfristen 1. januar 2015. 

Kielseminaret 2015
Invitasjon og programmet for Kielseminaret er øyeblikkelig klart. Det blir sendt ut invitasjon på epost, informasjon blir lagt ut på lastebil.no og påmelding skjer via nettet.

NLF og møter
NLF ved Madsen, Hermansen og Mo har hatt møte med YTF og NTF for å drøfte YTFs krav om allmenngjøring. Det er nå klart at også NTF støtter dette kravet. NLF skal ha en omfattende høring i organisasjonen så fort notat fra Tariffnemnda foreligger, forhåpentligvis i god tid før jul.
Mo har hatt møte med MEFs direktør Trond Johansen, for å starte en diskusjon om et tettere samarbeid mellom de to organisasjonene, særlig på lokaliseringssiden.
I dag torsdag var det også felles informasjonsmøte for alle medarbeidere i NLF, de regionansatte var med via telefon. Mo gikk gjennom styresaker og diverse andre temaer som det jobbes med om dagen.
NLFs siste høstmøte er også gjennomført. Det var i Tromsø for tre uker siden, og det ble et faglig bra og trivelig arrangement. Fra administrasjonen deltok Geir A. Mo og Kari B. Ågotnes.
Jan-Terje Mentzoni representerte NLF på samferdselsarenaen «Norveg-konferansen» og holdt et foredrag der. I tillegg har Mentzoni deltatt på første workshop i treparts bransjeprogrammet for transport. Bransjeprogrammet er omtalt i forrige nyhetsbrev.

Høringer
Madsen og Mo deltok på høring i justiskomiteen for å argumentere for opprettelsen av et transportpoliti. Totalt har nå forbundet deltatt i tre høringer på Stortinget. Best respons fikk vi i Transportkomiteen der de fleste partiene har gitt uttrykk for at de støtter forslaget.

NLF mener Bring bør selges
NLF kommer om kort tid til å gå ut med styrets vedtak fra september om at forbundet mener staten bør selge Bring. Vedtaket er kort fortalt basert på at styret mener Bring har beveget seg bort fra sitt samfunnsoppdrag og er å regne som en ren kommersiell aktør. Brings aktivitet skaper konkurransevridning, det er fare for kryssubsidiering og rolleblandingen i markedet som lovgiver, utøver, kjøper og leverandør er svært uheldig.

NLF i media
NLFs fagseminar for transportkomiteen ga god uttelling. Fagpresse, lokale medier og NRK var tilstede, i tillegg til at det ble solgt inn flere andre steder. NLFs pressemelding i forrige uke om forventet avgiftsøkning ved økt dieselavgift, ga NLF mye oppmerksomhet i riksmedier og vi kom til mange steder. Regionsjefene var i tillegg flinke til å lage lokale/ regionale vinklinger og det ga resultater. Medieoppslag med temaet NLFS krav til forhåndsbetalt brikke har også pågått i flere uker etter aksjonen. I tillegg har det vært et rush av forespørsler om kommentarer, intervjuer, fakta osv.

Har du innspill til lastebil.no vedrørende f.eks. arrangementer, faktabank, ordlisten e.l., kontakt Adnan.
Innspill til nyhetsbrevet, nyheter til lastebil.no eller saker som bør omtales i medlemsbladet? Send en e-post til Kari, Tore eller Stig.

Hilsen NLF
v/ Kari Brun Ågotnes