NLF

Nyhetsbrev 15. august 2014

Dette nyhetsbrevet fra NLF sentralt inneholder nytt fra 1. til 15. august. Det er en dag forsinket grunnet Arendalsuka. Nyhetsbrevet sendes direkte til alle medlemmer i NLF som står oppført i medlemsregisteret med en epostadresse, samt alle ansatte i NLFs administrasjon sentralt og alle region-/distriktssjefer.

Arendalsuka
Det er naturlig nok Arendalsuka som har tatt mye tid de siste to ukene. De siste dagene har Geir A. Mo, Per Madsen, Kari Brun Ågotnes og Kjell Olafsrud vært i Arendal sammen med lokale NLF-aktører på stand. Vi rakk å gjennomføre mye. Arbeids- og sosialministeren var på en times besøk, det samme var LO-lederen Gerd Kristiansen. Lederen av transportkomiteen Linda H. Helleland tok seg også tid til en uformell lunsj med Per og Geir. Hovedtemaer som ble tatt opp med alle tre var kabotasjeproblematikken, obligatorisk brikke og transportpoliti.
Sosial dumping var et viktig tema generelt på Arendalsuka. YTF hadde derfor invitert til debatt om emnet, og Geir var en av deltakerne. I tillegg ble det tid til debatt mellom Bård Hoksrud (FrP) og Eirin Sund (Ap). Den var det Geir som ledet, og det var mye folk og hørte på. NLF Agder/Rogaland hadde også egne arrangementer med fylkes-/lokalpolitikere. Arendalsuka har blitt en veldig viktig møteplass for NLF. Her treffer man toppolitikerne, lederne av organisasjoner/forbund som NLF har felles interesser med, folket og ikke minst medlemmer. NLF vil derfor satse videre på tydelig tilstedeværelse og aktivt innsalg overfor mennesker med makt, på dette arrangementet.

Høringssvar
NLF har sendt et høringssvar til Vegdirektoratet angående tilbakeholdsrett og sanksjonsmuligheter ved brudd på kjøre- og hviletid samt ved overlast. I svaret understreker vi at dette er noe NLF har etterlyst lenge. Imidlertid ønsker vi en lovendring som inkluderer innføring av tilbakeholdelsesrett ved tull med løyve, ulovlig kabotasjekjøring osv. I tillegg poengteres det i svaret at vi ønsker en lovendring i Vegtrafikkloven som muliggjør å integrere ubetalte pengekrav – som bompenger – ved tilbakehold av kjøretøy.

Fagseminar anlegg, vei og brøyting
Lørdag 13. september arrangeres det fagseminar for anlegg, vei og brøyting på Gardermoen. Seminaret har en variert temameny som bør være interessant for alle som driver innenfor denne og andre deler av lastebilbransjen. Det kommer tips om mange forhold som hver for seg og til sammen bidrar til å gjøre butikken mer profesjonell og lønnsom. Absolutt siste frist for påmelding er i løpet av helga. Senest søndag 17. august må du sende mail til lk@lastebil.no og oppgi navn, medlemsnummer og bedrift. Informasjon om seminaret og program finner du på www.lastebil.no under Aktuelt – Hva skjer?

Ekstra godt tilbud!
Det kan være greit å minne om det fantastiske tilbudet Dekkmann har til sine NLF-medlemmer og ansatte:
50 % rabatt på veiledende pris på utvalgte varebil og personbildekk. Dekkmann vil også være først ute med vinterdekk til hengere i dimensjoner som til nå har vært vanskelig å få tak i. Kontakt din lokale Dekkmann-forhandler og gjør et godt kjøp nå.

NLF i media
Det har vært mye omtale i forbindelse med NLFs tilstedeværelse på Arendalsuka og de ulike arrangementene vi har hatt/vært med på. Fædrelandsvennen hadde et større stykke om debatten vi arrangerte mellom Sund og Hoksrud. Geirs deltakelse i debatt ga også oppslag i Fædrelandsvennen samt en NTB-melding. At Posten igjen er tatt for ulovlig kabotasjekjøring avstedkom sak hos NRK Nordland hvor det henvises til NLFs tidligere uttalelser om problematikken. Geir har blitt intervjuet av flere medier i forbindelse med franskmennenes store bot-økning ved regelbrudd på kjøre- og hviletidene. Hardangerbrua har også vært i fokus, og både fylkesleder Jan Ove Halsøy i Hordaland og Geir har kommentert i mange medier om denne saken. Og saken med falske førerkort avstedkommer stadig nye oppslag.

Og husk:
Første skoledag har det vært for mange denne uka, og det vil være første skoledag for mange i neste uke.
Vis hensyn :-)

Innspill til nyhetsbrevet, lastebil.no eller saker som bør omtales i medlemsbladet? Send en e-post.

Hilsen NLF
v/ Kari Brun Ågotnes