NLF

Nyhetsbrev 15. desember 2016

Velkommen til NLFs interne nyhetsbrev. Dette er det første av en rekke nyhetsbrev som skal sendes ut hver fjortende dag. Mye skjer til enhver tid i organisasjonen vår og vi har alle våre oppgaver – hensikten med nyhetsbrevet er å gi et overblikk over hva som er de viktigste sakene og hva vi jobber med om dagen.

Geir på styremøte i NLA

Den 7.-8. desember var Geir A. Mo på Styremøte i NLA. Flere omfattende saker for transportnæringen neste år stod på dagsorden, herunder arbeidsprogram for NLA for 2017 der kampen for å likere vilkår og innstramninger i kabotasjeregelverket står øverst på dagsorden. Det er også i gang et arbeid for å utarbeide et felles arbeidsprogram for vest-europeiske transport- og logistikkorganisasjoner. For norsk transportnæring er det viktig at vi bygger allianser med andre vest-europeiske næringsorganisasjoner for å styrke vår posisjon i EU samarbeidet.

NLA styret vedtok også å arbeide for en felles telleaksjon i norden den 13 – 14 juni neste år. NLF avvikler sin aksjon disse dagene og nytt av året blir at vi også skal telle varebiler på grensa for å få et bilde av hvor omfattende bruken av disse er i grensekryssende transport.

NLA arrangerer den 24. januar et seminar i Brussel der bl.a. EUs transportkommisjonær Violetta Bulc vil være til stede. Fra NLFs side deltar Geir A. Mo og Jan-Terje Mentzoni.

Støtter veiprising, dersom...

På et frokostmøte i regi av Norges Petroleumsinstitutt (NP) var Geir A. Mo på talerstolen som en av flere inviterte foredragsholdere. Temaet for møtet var veiprising, noe NLF er for dersom det erstatter dagens avgifter knyttet til bilbruk og at personbiler også skal omfattes av ordningen. I tillegg var Geir klar på at det må være et felles system i hele Europa, at veiprising ikke kommer som et tillegg til bompengeinnkreving rundt byene og at det innføres en miljødifferensiering som gir fordeler for biler med lavutslippsteknologi.

På møtet fremhevet han også at 8 av 10 av NLF-medlemmenes biler i dag er en Euro VI bil.

Nå kan du påvirke Incoterms-reglene!  

Incoterms er en av de mest brukte regelverk i internasjonal handel. De internasjonale handelskammeret (ICC) har startet arbeidet med å lage en ny versjon av reglene som regulerer leveringsbetingelser, Incoterms – og de er ute etter forbedringsforslag fra næringslivet. Hos oss sitter Olav i redaksjonskomiteen som skal se på de norske innspillene. Allerede innen 31. desember i år går svarfristen ut.

Hele saken kan du lese på lastebil.no.

Tariffnemdas møte utsatt til 5. januar

I vår høring til Tariffnemda gikk NLF inn for at minstelønnen heves til 165,56 (som i Godsoverenskomsten) og at reglene rundt diettsatser fjernes fordi reglene skaper mer forvirring enn avklaring. Samtidig understreker vi at vår fortsatte støtte til allmenngjøring er avhengig av at Arbeidstilsynet skjerper oppfølgingen av allmengjøringsforskriften overfor utenlandske virksomheter. Avgjørelsen for Allmengjøring av Godsoverenskomsten skjer på Tariffnemdas møte den 5. januar 2017.

Dolly skal ha kulekrans under svingskiva

Norges Lastebileier-Forbund er en av høringsinstansene når Statens vegvesen sender ut en høring om hvordan en dolly i modulvogntog skal være oppbygd. Samtidig informerer de om farene knyttet til å trekke en tvangsstyrt semitrailer med en slik dolly. Problemet ligger i svingemotstanden som svingskiver gir – og løsningen er at dolly skal ha kulekrans under svingskiva.

For de som vil ha mer informasjon, finnes hele høringen  her.

Satser på rekruttering

Vi fortsetter vårt arbeid med rekrutering av sjåfører til bransjen og har denne uken gjennomført møte med SOTIN ved styreleder Rune Apneseth og Charles Galaasen.

Tema er i blant annet hvordan øke kompetansen om Transport og Logistikkfag i ungdomskolene. Vi vil sammen med SOTIN, og andre aktører, utarbeide informasjonsmateriell og gjøre aktiviteter mot ungdomskoler. Mer om dette kommer når vi er klare til å rulle dette ut i fylkene.

Valg 2017

2017 er valgår og NLF skal markere seg med sine synspunkter på mange arenaer.

Dette er en god mulighet til å teste politikerne på om de har gjennomført det de lovet ved forrige valg og ikke minst få de til å forplikte seg til å jobbe for våre saker i fremtiden.

Valgkamputvalget sitter i møte når dette nyhetsbrevet skrives, og planer for 2017 skal legges nå.

Vi trenger innspill til vårt arbeid, så har du tanker og ideer du vil dele med oss, ta kontakt med Kjell Olafsrud, ko@lastebil.no eller 92882100

Nytt kurs i Ansettelsesforhold

Stor etterspørsel og svært gode tilbakemeldinger på kurset som ble arrangert 16. november i år gjør at nytt kurs settes opp i Stavanger 1. februar. Kurslokalene er rett ved Sola flyplass i MAN Truck & Bus Norge sine lokaler.

Påmelding gjør man ved å følge denne linken eller ved å klikke på bildet under.

Rune Damm slutter som teknisk rådgiver

Han har vært 16 år i stillingen som rådgiver for NLFs stab og medlemmer. Han slutter for å begynne i firma Rich Steen på Alnabru.

Det var også påbyggerbransjen med krok, kran og hydraulikk som Rune jobbet med tidligere. Nærkontakt med verkstedgulvet er noe Rune har savnet i tiden han har vært ansatt i NLF.

Rich Steen er kjent for sin gode kompetanse innen hydraulikk. De er forhandler for Joab og Sørling og er et servicepunkt i Oslo for det meste av hydraulikken du finner på en lastebil. Rune vil med sin kompetanse sørge for at du som lastebileier får god service når du tar turen innom Rich Steen.

NLF søker etter Fagsjef tekniske spørsmål/ Teknisk rådgiver

Fagsjef tekniske spørsmål/Teknisk rådgiver er organisatorisk plassert i avdeling for politikk og stab og rapporterer til viseadministrerende direktør.

Til stillingen ligger følgende oppgaver:

  • Arbeide aktivt overfor myndighetene i Norge og Europa for å bidra til endring av lover og regler for å bedre rammebetingelsene for norsk vegtransport
  • Saksbehandling av offentlige høringer vedrørende tekniske spørsmål, initiativ overfor statlige myndigheter på bakgrunn av næringens behov, herunder koordinering av innspill fra NLFs organisasjon
  • Representere NLF i tekniske saker i nordisk og internasjonalt samarbeid
  • Utarbeidelse av presentasjoner til og deltagelse i møter med offentlige myndigheter, samarbeidende organisasjoner, og i forbindelse med kurs/seminarer/møter i NLF-regi.
  • Fagansvarlig for NLFs Tekniske faggruppe

NLFs faggrupper er for tiden i en endringsprosess. Det vil derfor bli vurdert om stillingen som fagsjef skal gis et samlet koordineringsansvar for disse gruppene. Dette vil bli vurdert særskilt ut fra søkernes kvalifikasjoner.

Kjennskap til sentrale lover og forskrifter som Vegloven, Vegtrafikkloven, Kjøretøyforskriften, kjøre- og hviletidsreglene, regler for sikring av last vil være en fordel.

Vi ønsker en kontaktskapende, analytisk og initiativrik person med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.  Du har relevant erfaring fra tilsvarende arbeid. Kunnskap og erfaring fra næringen, forvaltningen eller politikk er en fordel, men ikke et krav. Du mestrer IT-baserte kontorstøttesystemer og moderne informasjonsteknologi. Det er ønskelig med faglig bakgrunn som ingeniør. Reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr:

  • En spennende kunnskapsorganisasjon som er opptatt av at samfunnets transportbehov skal løses så sikkert og trygt som mulig
  • En spennende stilling i et hektisk miljø med mange og krevende oppgaver
  • Lønn og andre betingelser etter avtale

Vårt hovedkontor ligger sentralt plassert i St. Olavsgate 25 i Oslo.

Nærmere opplysninger og svar på spørsmål om stillingen kan fås ved henvendelse til viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni på telefon 415 44 100.

Kortfattet søknad med CV sendes  post@lastebil.no innen 5. januar 2017. Merk søknaden «Teknisk rådgiver». Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Karin slutter

Etter 29 år i NLF slutter Karin Noreng til jul. Hun begynte her på nyåret i 1988 og har vært NLFs stemme utad mot medlemmene. Selv sier Karin at hun ikke har hatt så mye tid til å tenke på hva hun skal gjør fremover.

- Først og fremst skal jeg holde meg på beina. Jeg skal pleie mer kontakt med barn og barnebarn, familie og venner. Også skal jeg trene mer – og reise, sier Karin.

Vi takker henne for jobben hun har gjort for NLF i alle disse årene og ønsker henne lykke til videre.

Årets siste NLF Magasin

Nummer 8 av NLF Magasinet er ute. Redaksjonen takker for alle innspill til magasinet gjennom året. Neste utgave kommer i februar og dersom du har tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere ta kontakt med Jan Harry Svendsen, jhs@lastebil.no eller 93447754.

Her er produksjonsplanen for NLF Magasinet 2017:

Utgave nr:                   Materiellfrist:                         Utgivelsesdato:                      

1                                  Fredag 20. januar                 Tirsdag 7. februar                  

2                                  Fredag 24. mars                   Tirsdag 4. april                                   

3                                  Fredag 5. mai                       Tirsdag 16. mai                      

4                                  Fredag 16. juni                     Tirsdag 27. juni                      

5                                  Fredag 18. august                Tirsdag 29. august                 

6                                  Fredag 22. september           Tirsdag 3. oktober                  

7                                  Fredag 27. oktober               Tirsdag 7. november              

8                                  Fredag 1. desember              Tirsdag 12. desember            

 

Velkommen til nye NLF-medlemmer

Foss Transport

Liabø Transport AS

Strax Transport AS

Oslo Transportservice AS

Grimelid Maskin og Transport

LP Transport & Flyttebyraa AS

Øivind Gundersen Kran og Transport

Toten Transport AS

M. Okkenhaug Transport AS

Cargotron Transport AS

Isachsen Motorsport AS

Pleyms Transport AS

Har du tips?

Har du tips – eller jobber med noe du vil løfte frem – send en mail til meg ( jhs@lastebil.no) eller ring på 934 47 754.