NLF

Nyhetsbrev 18. desember

Behandlingstid løyver
På bakgrunn av behandlingen i Stortinget, etter høringsrunden, forventer NLF en behandlingstid som i dag. NLF har sendt et brev til Statens vegvesen - Nasjonalt transportløyveseksjon om dette.

På bakgrunn av oversendt informasjon om bemanningen i seksjonen, sammenholdt med hva Stortingsproposisjon 124L (2012-2013) beskriver, ber NLF om tilbakemelding på hvordan seksjonen er planlagt bemannet fremover, hvilke saksbehandlingstider våre medlemmer kan forvente fra 1. januar 2015 og hvilke tiltak som iverksettes for å opprettholde et rimelig servicenivå ved seksjonen.

LES BREVET HER

Fair transport – et satsingsområde i Sverige
NLFs søsterorganisasjon, Sveriges Åkeriföretag (SÅ), har satset sterkt på hva de kaller «Fair transport».  Bedrifter som takker ja til å være med i fair transport sier samtidig at de går inn for å:

  • Kjøre trafikksikkert
  • Kjøre klimasmart (eller miljøvennlig)
  • Være en ansvarlig arbeidsgiver

Over 1.200 av de 7.000 medlemmene i SÅ har til nå sluttet seg til Fair Transport.
Opplegget har fått mye positiv oppmerksomhet i media, blant hos kontrollmyndigheter og politikere – og ikke minst hos større svenske transportkjøpere.
Medlemskap i fair transport krever at lastebilselskapet tar stilling til spørsmålene over. Men det er IKKE en sertifiseringsordning.

Olav G. Hermansen i NLF har vært på besøk hos SÅ for å lære mer om Fair Transport og for å forberede en sak for Forbundsstyret, om hvorvidt Fair Transport kan være interessant for NLF-medlemmene.

Mer informasjon om Fair Transport finner du her.

Miljøoverenskomsten – en interessant tariffavtale for NLF-medlemmer?
Et viktig poeng med en tariffavtale er at den er mest mulig skreddersydd til den bransjen der er ment å gjelde for. Av den grunn har det vært både viktig og riktig for NLF - som arbeidsgiverorganisasjon – å slutte seg til Godsoverenskomsten.
Godsoverenskomsten er en tariffavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår innen lastebilnæringen.

Vi vet at det er stor bredde i de transportoppdrag NLF-medlemmene utfører. En av sektorene en del av våre medlemmer arbeider innenfor er avfalls- og renovasjonssektoren. En viktig tariffavtale innen denne sektoren er Miljøoverenskomsten. Denne overenskomsten eller tariffavtalen sikter seg inn mot bedrifter som:

… driver med håndtering av avfall og avfallsprodukter, herunder henting, behandling, lagring eller sortering av avfall og avfalls- produkter, herunder kjemikalier, samt slamsuging, septiktømming, spyling, sanering, gjenvinning, rengjøring, mv.

Hvis din bedrift har en tariffavtale eller er i ferd med å inngå en tariffavtale med en fagforening eller jobber innen nevnte område, helt eller delvis, vil vi gjerne høre fra deg.
Send i så fall en e-post til Olav G. Hermansen i NLF – og helst innen 31. desember.

Sosiale medier
Antall personer som følger NLF på Facebook øker ukentlig. Nå er det cirka 12.500 personer som får med seg det som blir lagt ut på denne profilen.
Til sammenligning har Sveriges Åkeriföretag 1.418 følgere, Dansk Transport & Logistik (DTL) 366 og finske Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL) har 993.

I tillegg til å promotere saker som blir lagt ut på lastebil.no blir det publisert lenker fra saker andre medier har som er relevante for næringen.

Tre-gangen for lastebil.no
NLFs nettside, lastebil.no, har hatt mer enn tre ganger så stor trafikk i 2014 som i 2013.
I hele 2013 ble det registrert 102.344 unike brukere, og hittil i år er tilsvarende tall 335 219.

Veksten har vært svært stor spesielt siste halvår av 2014.

Den mest leste saken i 2013 ble sett av drøyt 11.000 unike brukere. I 2014 har topp-saken nådd nesten 30.500 unike brukere.

Seks av ti (57,4%) lesere kommer til lastebil.no via Facebook.

Åpningstider og beredskap i jula
NLF-kontoret er stengt fra og med 24. desember og åpner igjen mandag 5. januar.

Følgende vakttelefoner er betjent:

Pressevakt                        415 44 200
NLF-advokaktene               415 44 300
Kollegahjelp:                     415 44 400

NLF vil takke alle samarbeidspartnere og lastebilvenner for et godt og utviklingspreget 2014, og benytter anledningen til å ønske alle en riktig god jul, og et godt nytt år.