NLF

Nyhetsbrev 19. februar 2015

Ny kryssing av Oslofjorden
Forbundsstyret har gitt et høringssvar som inneholder følgende punkter:

  • Ny fast fjordkryssing må gå så lang syd som mulig, dvs. av de fremlagte alternativene velges Moss og Horten. Denne traseen er best både for regional utvikling og sammenknytning av byene, og vil betjene langtransporten mellom Sør- og Vestlandet mot Sverige og kontinentet mv. på en god måte.
  • Det må velges en bruløsning fordi den er best mht trafikksikkerhet inkl. brannsikkerhet, miljøpåvirkning, regularitet og framkommelighet og driftsøkonomi.
  • Ferjetilbudet Moss-Horten må forbedres mht kapasitet, frekvens og driftsdøgn inntil ny bruforbindelse er etablert.
  • Gjennomkjøringsvegene i begge byene må kraftig forbedres så snart som mulig. En tunnelløsning mellom E6 og fergeleiet må etableres i Moss.
  • En broforbindelse ved Drøbak må sees som en del av en ring 4 rundt Oslo for å avlaste gjennomgangstrafikken gjennom Oslo på E 18. En broforbindelse vil i tillegg korte inn dagens RV 23 med 6 km mellom Drammen og Vassum/E6.

Riksveg 23:

  • Det må velges en bruløsning fordi den er best mht trafikksikkerhet inkl. brannsikkerhet, miljøpåvirkning, regularitet og framkommelighet og driftsøkonomi.
  • Oppgradering av resterende Rv. 23 mot E18 i Lier/Drammen må forseres slik at standarden blir tilfredsstillende mht trafikksikkerhet, kurvatur, stigning, framkommelighet og hastighet.
  • En broforbindelse ved Drøbak må sees som en del av en ring 4 rundt Oslo for å avlaste gjennomgangstrafikken gjennom Oslo på E 18. En broforbindelse vil i tillegg korte inn dagens RV 23 med 6 km mellom Drammen og Vassum/E 6.

Økt offentlig fokus på arbeidslivskriminalitet
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har åpnet et nytt senter som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet i Oslo. Arbeidet til dette og andre sentre som planlegges åpnet vil også rette seg mot transportbransjen. I senteret vil seks offentlige etater befinne seg under samme tak.
Dette er: Skatt Øst, Arbeidstilsynet, NAV Kontroll, Oslo politidistrikt, Kemneren og Tolletaten. Åpningen av dette og tilsvarende sentra kan være et viktig skritt mot det felles transportpolitiet NLF har etterlyst.

Under Transportkonferansen var en rekke representanter fra fagforbund, arbeidsgiverorganisasjoner og statlige kontrolletater til stede. Fra Norges Lastebileier-Forbund deltok Jan-Terje Mentzoni i paneldebattene om arbeidsforhold innen godstransport på vei og om kabotasje i Norge.

Endring i komite
Jan Ove Halsøy har bedt seg fritatt fra vervet i NLFs vedtektskomite grunnet skifte av jobb. Arne Frivoll er oppnevnt som nytt medlem.

Fulltegnet tariff- og arbeidsgiverkonferanse
Det har vært rekordstor oppslutning om årets tariff- og arbeidsgiverkonferanse (11. og 12. mars). Med over 80 påmeldte deltakere har vi nå måtte sette strek.
Er du likevel interessert i å delta, og aksepterer å stå på venteliste, kan du kontakte Lill Korsnes på e-post lk@lastebil.no.

Trett på jobb – hvor, når, og hvorfor?
Nå gjennomføres det en stor undersøkelse om tretthet blant sjåfører i transportbransjen. Hensikten er å forstå årsaker til tretthet og dermed gi et bedre grunnlag for tiltak.

NLF håper alle medlemmer som får tilsendt undersøkelsen deltar og videresender lenken til sine ansatte slik at TØI får en best mulig base og jobbe ut fra.

Undersøkelsen tar om lag 30 minutter.
Alle som fullfører kan være med i trekningen av et gavekort fra Elkjøp til en verdi av 20.000 kroner.

Du kan svare ved å klikke her.

Det er viktig at du fullfører hele undersøkelsen.
For mer informasjon om undersøkelsen, kontakt med Ross Owen Phillips eller les mer her   www.toi.no/fit.

Ledig stiling: Rådgiver i Bodø
NLF søker rådgiver til Region VII som består av fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

MER INFORMASJON FINNER DU HER.

Søknadsfrist er 1. mars.

Allmengjøring og minstelønn
Forbundsstyret og Tariffutvalget i NLF krever mer ordnede arbeidsforhold for alle som kjører på norske veier. En minstelønn på 157 kroner timen og diett er noen av kravene.

LES MER HER.

Unntak for dokumentasjon av minstelønn ved transittransporter i Tyskland
Flere av våre medlemmer har måtte forholde seg til de nye kravene om dokumentasjon av minstelønn ved kjøring til, fra og i Tyskland. Etter press fra blant annet polske myndigheter har Tyskland nå gått med på å foreløpig å unnta transitt-transporter fra dette kravet.
Det betyr at selskaper som har transporter gjennom Tyskland uten å laste eller losse,  enn så lenge  ikke trenger å rapportere om denne kjøringen, eller hvem som kjører, til tyske myndigheter.

Varebiler og egentransportører er også velkomne som medlem i NLF
NLF får innimellom spørsmål fra personer/mindre foretak som driver ikke-løyvepliktig transport (varebiltransport eller egentransport) om de også kan bli medlem.

Svaret er kort: JA.

Alle som driver transport med store biler, varebiler og egentransport i tråd med bestemmelsene i norsk lov er hjertelig velkommen i NLF-familien.

Ta kontakt med Kjell Olafsrud, Jørn Henrik Andersen eller Karin Noreng for videre oppfølging.

Godt tømmerseminar
En rekke foredragsholdere bidro til å gjøre tømmerseminaret til en suksess.

HER FINNER DU EN LENKE INNLEGGENE SOM BLE HOLDT.

Møtte ministeren i Brüssel
Nordic Logistics Associations direktør Søren H. Larsen (NLFs mann i EU-hovedstaden) møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Bård Hoksrud da de norske kravene til kompetanse for tungbilsjåfører på vinterføre ble lagt fram.

LES MER HER.

Bilnytt på nett
På NLFs nettside, lastebil.no, har det kommet en ny side.
Under fanen «BIL» (øverst til høyre på menylinjen) vil det komme diverse pressemeldinger, bilsaker, og nyheter fra relevante leverandører for transportnæringen. Dette er saker vi mener er interessante, men som etter en redaksjonell vurdering/profil ikke når opp på den vanlige frontsiden på lastebil.no.
For en måned siden kom også boksen «Nytt for medlemmer» til høyre for hovedsaken på fronten på NLFs nettside.

Innspill/tips
Antall tips til redaksjonen er økende. Det være seg en tekstmelding, en telefon, eller en noen få linjer i en epost med for eksempel en lenke til en sak som har stått i en lokal/regional nettavis. Dette setter vi stor pris på, og vi oppfordrer dere om å fortsette med dette.
Noen av disse tipsene ender opp som saker i NLF Magasinet eller på lastebil.no. Mange legges direkte ut på NLFs Facebookside slik at mange raskt får denne informasjonen.
Det er ikke uvanlig av det er flere tusen personer som får med seg slik NLF-informasjon i løpet av én time. Vi nærmere oss nå 13.000 personer som følger på NLFs Facebookprofil.
NLF er veldig ofte først ute med nyheter som berører transportnæringen, enten på lastebil.no og Facebook samtidig, eller bare på Facebook.

Har du forslag til saker bør/kan omtales kan du kontakte Tore Bendiksen eller Stig Odenrud.

NLF-Magasinet
Redaksjonen har levert magasinet til trykk og det er forventet i postkassen i slutten av februar.

På våre nettsider og Facebook (og NLF internt) legges det dessuten relevante saker ut fortløpende.