NLF

Nyhetsbrev 19. mars

Varebiler og løyve
Det er satt ned en arbeidsgruppe i International Road Transport Union (IRU) som ser på om varebiler (under 3,5 tonn), brukt til næringstransport, bør ha løyve. Dette er et tema som flere EU-land har diskutert lenge. Arbeidsgruppen i IRU skal se på hva som kan være problemene, hva som kan gjøres og også hva enkelte land allerede har gjort. I Belgia, Frankrike og Nederland er disse kjøretøyene allerede inkludert som en del av den profesjonelle bransjen.

En av grunnene til at dette er blitt et aktuelt tema er at disse bilene i langt større grad krysser landegrensene i næring enn det som var tilfelle for bare et par år siden. Det kan dermed være konkurransevridende i forhold til tyngre kjøretøy som må ha løyve.

I Norden er det spesielt NLFs søsterorganisasjon, Dansk Transport og Logistik (DTL), som har vært aktive i debatten. Nordic Logistics Associations (NLA) som representerer NLF i Brüssel følger utviklingen nøye.

.

Varebiler og egentransportører er også velkomne som medlem i NLF
NLF får innimellom spørsmål fra personer/mindre foretak som driver ikke-løyvepliktig transport (varebiltransport eller egentransport) om de også kan bli medlem.

Svaret er kort: JA.

Alle som driver transport med store biler, varebiler og egentransport i tråd med bestemmelsene i norsk lov er hjertelig velkommen i NLF-familien.

Ta kontakt med Kjell Olafsrud, Jørn Henrik Andersen eller Karin Noreng for videre oppfølging.

.

Fortsatt ja i EU
Europaparlamentet har gitt klarsignal for at vogntog på 25,25 meters lengde og 60 tonn fortsatt kan krysse landegrensene.

LES MER HER

.

Vellykket Tariffkonferanse
Over 80 deltakere var med på NLFs Tariff og arbeidsgiverkonferanse. Det betyr at det aldri har vært så stor deltakelse på dette seminaret.
Forbundsleder Per Madsen mener dette er et godt tegn på at transportørene av gods på veg gjerne vil bli enda mer profesjonelle.

LES MER OM KONFERANSEN I NLF MAGASINET

.

Hører ikke
Torbjørn Hansen er døv men det betyr ingenting i yrket som lastebilsjåfør hos Rune Jørgensen AS i Moss. Å være døv som lastebilsjåfør byr på noen ekstra utfordringer, men det er først og fremst et problem for dem som ikke er vant til å snakke med en som ikke kan høre.

LES MER OM DETTE I NLF MAGASINET

.

Når det skjer en ulykke
På lukket medlemsområde på www.lastebil.no er det lagt ut informasjon/råd om hvordan en beredskaps- og varslingsplan kan gjennomføres hvis det skjer en ulykke.

Dette er et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall.
Du må være logget inn for å få tilgang til denne informasjonen.

.

NLF-Magasinet
Redaksjonen har levert magasinet til trykk og det er forventet i postkassen i slutten av mars. Hovedtema denne gangen er den nye «Oslofjordkryssingen».

.

Innspill/tips
Antall tips til redaksjonen er økende. Det være seg en tekstmelding, en telefon, eller en noen få linjer i en epost med for eksempel en lenke til en sak som har stått i en lokal/regional nettavis. Dette setter vi stor pris på, og vi oppfordrer dere til å fortsette med dette.
Noen av disse tipsene ender opp som saker i NLF Magasinet eller på lastebil.no. Mange legges direkte ut på NLFs Facebookside, slik at mange raskt får denne informasjonen.
NLF er veldig ofte først ute med nyheter som berører transportnæringen, enten på lastebil.no og Facebook samtidig, eller bare på Facebook.

Har du forslag til saker som bør/kan omtales kan du kontakte Tore Bendiksen eller Stig Odenrud.