NLF

Nyhetsbrev 26. januar 2018

Velkommen til NLFs nyhetsbrev. 

Ny politisk plattform
Den nye regjeringen, som består av Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, presenterte nylig sin nye politiske plattform. I Samferdselsdepartementet fortsetter Ketil Solvik-Olsen som samferdselsminister.

I plattformen vil regjeringen legge ambisjonene i Nasjonal Transportplan 2018-2029 til grunn og følge denne opp. I tillegg vil de sørge for gode vilkår for godstransporten og bidra til ryddige konkurranseforhold innen næringen. Herunder kommer blant annet å arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og i tillegg redusere omfanget av ulovlig kabotasje. I plattformen vil de også styrke det formaliserte samarbeidet mellom de ulike håndhevingsmyndighetene for å sikre økt og målrettet kontroll av transportnæringen. De vil også vurdere økt bruk av gebyr for mindre overtredelser, og man vil sikre at utenlandske vogntog forplikter seg til å betale bompenger og andre avgifter.

På veifronten vil regjeringen tilføre Nye veier ytterligere prosjekter på de viktigste riks- og fylkesveiene. Samtidig skal Statens Vegvesen moderniseres, med mål om større handlingsrom og mer effektiv tjenesteproduksjon.

Hele den politiske plattformen kan leses ved å klikke her.

Lederkurs – veien til å bli FairTransport-bedrift

I NLF har vi større fokus på trafikksikkerhet og skadeforbyggende arbeid enn noen gang. Som en del av arbeidet med Fair Transport har vi valgt å videreføre konseptene På Riktig Side og Dugnad for færre skader i programmet If Aktiv Sikkerhet.

Dette består av lederopplæring, sjåføropplæring og et modulbasert e-læringsprogram for de som ønsker å benytte dette. Lederopplæringen danner fundamentet for det viktigste, nemlig opplæring og oppfølging av sjåførene. Formålet er å gi deg som bedriftsleder de riktige verktøyene til å følge opp dine ansatte på en enkel, god og ryddig måte.

Det er ingen grunn til ikke å komme i gang med dette arbeidet. Meld deg på med en gang så er du sikret plass i første runde. Dette er et tilbud til alle medlemmer i NLF.
Kurset holdes på kveldstid kl 18.00–21.00. Enkel servering fra kl 17.00 til 18.00.

KLIKK HER FOR PÅMELDING  

- Her lærer vi hvordan en kan ligge i forkant

NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse har vokst voldsomt i popularitet og størrelse de siste årene. Den 14. og 15. mars er det duket for årets konferanse. - Det lønner seg å være tidlig ute for å sikre seg plass, forteller seniorrådgiver Olav G. Hermansen.

Under konferansen 14.-15. mars får du ikke bare en solid innføring i hvilke regelendringer som er nye av året fra velrennomerte foredragsholdere som NLF-advokat Robert Aksnes. Du får også anledning til å rette spørsmål direkte til de aktuelle myndighetene som alle stiller opp og gjør seg tilgjengelig for deltakerne. Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og pensjons- og økonomieksperter fra øverste hylle skal bidra til å gi deg verktøyene som kan utgjøre en viktig forskjell i 2018.

- Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er at denne konferansen gir bedriftene en unik mulighet til å forbedre rutiner, utnytte handlingsrommet i forskjellige regelverk og tilby mer ordnede forhold for sine ansatte. Dette er noe vi anbefaler alle å få med seg, avslutter seniorrådgiver Olav G. Hermansen.

KLIKK HER FOR PÅMELDING

Virusangrep – dette gjør du om du blir angrepet

NLF har i den siste tiden opplevd flere forsøk på såkalt Phishing og det er mange slike i omløp. I går ble en av våre ansatte utsatt for et angrep gjennom at e-posten ble hacket. Om e-posten du mottar ber deg om å oppgi passord – IKKE OPPGI DET. Verifiser avsenderen og vær sikker på at e-posten virkelig er fra vedkommende. Skulle du likevel bli lurt – gjør dette:

Med en gang

  • Endre passord på eposten din umiddelbart.
  • Om du ikke kan gjøre det selv få leverandøren til å gjøre det.
  • Slå av mobil og/eller nettbrett
  • Koble PC fra nett og kjør virus-scanning for du bruker det nye passordet

Deretter

  • Endre passord på andre tjenester så snart som mulig – spesielt de populære: FB, LinkedIn, Twitter, Instagram osv.

NLF Magasinet 2018

Har du tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere i NLF Magasinet ta kontakt med redaksjonen på redaksjonen@lastebil.no.

Her er utgivelsesplanen for NLF Magasinet i 2018:

 

Utgave nr:                  Utgivelsesdato:                    

2                                 21. mars

3                                 02. mai

4                                 27. juni

5                                 05. sept

6                                 10. okt

7                                 14. nov

8                                 19.des