NLF

Nyhetsbrev 27. februar 2014

Hei

Dette nyhetsbrevet fra NLF sentralt inneholder nytt fra de to siste ukene. Nyhetsbrevet sendes alle ansatte i NLFs administrasjon, alle region-/distriktssjefer, alle i forbundsstyret, samt alle fylkesledere. Videresend det til tillitsvalgte og medlemmer i din region.

Transportkomitemøte utsatt
I lengre tid har hovedkontoret jobbet med et stort arrangement for Stortingets transportkomite som skulle finne sted 4. mars. Imidlertid måtte komiteen utsette møtet pga møtekollisjon i Stortinget. Synd, siden vi hadde lagt mye arbeid i dette, og ikke minst skulle hovedfunn fra Kabotasjestudien legges frem med pressen til stede. Vi satser imidlertid på at ny møtedato snart er på plass slik at NLF kan få poengtert utvalgte aktuelle problemstillinger til transportkomiteen.

Transportsvanen
Arbeidet med Transportsvanen går fremover. Det var et viktig arbeidsmøte om temaet i forrige uke, og en arbeidsgruppe er nedsatt bestående av Roar Melum, Thorleif Foss og Inge Børli. I løpet av mars skal den endelige konseptualiseringen av produktet Transportsvanen foreligge, slik at det kan realiseres og anvendes som et verktøy for bransjen og for transportkjøpere.

Politiske møter
Politikerne er nå veldig opptatt av transportbransjens vilkår, og det er bra. Geir og Kari var mandag på Stortinget for å treffe SPs representanter Janne Sjelmo Nordås og Per Olaf Lundteigen. Kabotasje, sosial dumping og dokumentasjon av utfordringene var tema, og det ble et fruktbart møte med invitasjon til mer dialog.
Per Madsen har også vært i nytt møte i departementets arbeidsgruppe for kabotasje, og naturlig nok har det vært noe arbeid i forkant av det.

Næringsrelaterte møter
Geir og Kari var på et uformelt møte på Ulven vedrørende mulig utnyttelse av et mindre næringsområde til døgnhvileplass. Det er behov for en døgnhvileplass nærmere sentrum og NLF sonderer og følger med på ulike alternativer, og vil prøve å være et bindeledd mellom næringsaktører og investorer på mulige prosjekter.
Norsk forbund for Yrkessjåfører (NFY) er en Facebook-gruppe bestående av yrkessjåfører som ønsker å vise krefter overfor myndighetene gjennom ulike operative tiltak. I den forbindelse hadde Geir og Kari en uformell samtale for å få vite litt mer om gruppens planer og for å vurdere mulig samarbeid.
Seminar
Også i denne perioden har det vært noen interessante seminarer, og NLFs folk er populære foredragsholdere. I forrige uke var Geir bl.a. på Gardermoen på ATLs tungbilseminar. Her foredro han om rekruttering til bransjen og utfordringer rundt dette. 

Pensjonisttilværelsen lokker Ivar
Februar er Ivar Goderstad sin siste arbeidsmåned før pensjonisttilværelsen kaller.  Etter å ha fullført arbeidet med sin sjette konjunkturundersøkelse, trekker han seg nå tilbake fra stillingen som økonomisk rådgiver i NLF. I den forbindelse var det en markering i resepsjonen på onsdag for Ivar, med taler og gaveoverrekkelser.

Rekruttering og omdømmebygging i mange kanaler
Studenter er en viktig gruppe å ta vare på; de er morgendagens marked for alt fra sjåfører til transportkjøpere. De siste ukene har vi bl.a. hjulpet en fotostudent med et prosjekt vedrørende sjåfører og døgnhvileplasser. En gruppe studenter fra Høgskolen i Lillehammer var på hovedkontoret denne uka for å intervjue Geir vedrørende en dokumentar om søppeltransport. I tillegg har vi svart på et par undersøkelser om ulike tema som er sendt oss fra studenter på BI. Studentarbeid tar litt tid, men det må ses på som en langsiktig investering. Resultatene fra fotoprosjektet blir for øvrig å se på landsmøtet.

NLF i media
Det har vært vinterferie på det sentrale Østlandet, så naturlig nok har det vært noe roligere disse ukene. Fortsatt er det henvendelser om falske førerkort, og vegvesenets intensive kontrollvirksomhet har også avstedkommet mange spørsmål. Uhell med utenlandske vogntog er dessverre også et tilbakevendende tema. Geir sitt tilsvar i Samferdsel 2/2014 til NHO LT og Erling Sæther sto på trykk i dag og kan leses her.

For øvrig er NLFs konjunkturundersøkelse for 2013 ferdig og vil snart bli tilgjengelig for våre medlemmer. Arbeidet med styrets årsberetning er igangsatt – ansvarlig er Kari B. Ågotnes. 

Innspill til nyhetsbrevet, lastebil.no eller saker som bør omtales i medlemsbladet? Send en e-post.

Hilsen NLF
v/ Kari Brun Ågotnes