NLF

Nyhetsbrev 27. januar 2017

Velkommen til NLFs interne nyhetsbrev.

NLFs Transportkonferanse i Hamar

Årets transportkonferanse var flyttet til Hamar etter tradisjonelt å ha vært arrangert på Kiel-båten. Fordelene er mange – ikke minst var beliggenheten sentral og på hotellet var fasilitetene gode. Miljø, det grønne skiftet og kabotasje var blant hovedpunktene på konferansen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var også på plass og deltok i den politiske debatten. Dessverre kunne ingen av de fremmøtte politikerne komme med løfter i forhold til hvilken ramme man skulle legge NTPen på. For mange på konferansen var nok det en liten skuffelse. Da var det langt mer oppløftende å høre på fremtidsforsker Eirik Newth som i sitt avslutningsinnlegg på konferansen sørget for klare blikk inn i krystallkulen og muntre sleivspark om fremtidens mange utfordringer.

 

Viktig møte i Brüssel

NLF-direktørene Geir A. Mo og Jan Terje Mentzoni har igjen vært i Brüssel. Denne gangen var temaet sosial dumping og signalene fra EU kommisæren for transport, Violetta Bulc, var positive. Hun vil – etter påtrykk fra bransjeaktører, blant annet NLF – ikke liberalisere kabotasjeregelverket ytterligere. I følge Bulc er det viktigere at fokuset heller ligger på å tette smutthull som mange i dag benytter seg av. Bulc pekte også på at såkalte postboksselskaper til en stor grad fører til sosial dumping. Hun sa også at hun i tiden fremover vil jobbe med å stramme inn kontrollrutinene for å kunne avsløre sosial dumping i bransjen.

 

Ny praktikant hos advokatene

Den 24. januar begynte Marta Skrenes som advokatsekretær hos NLF-advokatene. Hun skal hjelpe advokatene på huset med praktiske gjøremål. Marta blir i huset ut mars.

 

NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse 2017

NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse 2017 arrangeres på Radisson Blue Airport Hotel på Gardermoen den 22–23 mars.

Hovedtemaene på konferansen blir hvordan man kan skape den gode sjåfør gjennom rekruttering og opplæring. I tillegg stiller vi spørsmålet om arbeidsgiverens og sjåførens roller og ansvar ved bruk av ny teknologi

En aktuell oppdatering om norsk økonomi, siste nytt fra arbeidet med tariff-, arbeidsgiver- og andre spørsmål i NLF står også på dagsorden. Sist men ikke minst vil vi framheve inspirasjonsforedraget «Den beste utgaven av meg» ved Solfrid Flateby, konserndirektør i BAVARIA NORDIC.

Fullt program finner man her. (http://lastebil.no/content/download/41893/715354/version/4/file/Tariff-arbeidsgiverkonferanse%202017%20program-UT.pdf)

 

Rabattavtale med Scandic

NLF har rabattavtale med Scandic. Oppgi kode D000009792 når du bestiller på nett og pass på å huke av for ”husk meg”. Da kommer koden automatisk opp neste gang du bestiller.

Enda enklere er det å følge denne lenken. http://www.scandichotels.no/dlredirect?NC=D000009792

 

NLF Magasinet 2017

Årets første nummer av NLF magasinet er levert til trykk og er rett rundt hjørnet. Har du tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere ta kontakt med Jan Harry Svendsen, jhs@lastebil.no eller 93447754.

Her er produksjonsplanen for NLF Magasinet i 2017:

 

Utgave nr:                  Materiellfrist:                        Utgivelsesdato:                    

2                                 Fredag 24. mars                    Tirsdag 4. april                                 

3                                 Fredag 5. mai                        Tirsdag 16. mai                    

4                                 Fredag 16. juni                      Tirsdag 27. juni                     

5                                 Fredag 18. august                 Tirsdag 29. august                

6                                 Fredag 22. september           Tirsdag 3. oktober                

7                                 Fredag 27. oktober                Tirsdag 7. november            

8                                 Fredag 1. desember              Tirsdag 12. desember          

 

Har du tips?

Har du tips – eller jobber med noe du vil løfte frem – send en mail til meg ( jhs@lastebil.no) eller stikk innom mitt kontor innerst i gangen.