NLF

Nyhetsbrev 30. mars 2017

Velkommen til NLFs interne nyhetsbrev.

Veiseier i Telemark

NLF fikk gjennomslag for sitt høyest prioriterte innspill, nemlig å tillate 50 tonn over den gamle Breviksbrua, når deler av E18 i Telemark stenges fra den 21. april. Det ble klart på et møte som kom i stand med Statens vegvesen etter kraftig påtrykk fra NLF.

Les hele saken på Lastebil.no.

Rekordoppslutning om årets tariff- og arbeidsgiverkonferanse!

I alt 104 deltakere var med på tariff- og arbeidsgiverkonferansen i regi av NLF Arbeidsgiver den 22. og 23. mars. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea viste oss at norsk økonomi er i klar bedring. Det er et viktig bakteppe foran årets lokale lønnsforhandlinger. Et av hovedtemaene på konferansen var «Hvordan skape den gode sjåfør». Bedriftsledere og opplæringsansvarlige presenterte erfaringer fra rekruttering, opplæring og utvikling av sjåfører. Et annet hovedtema på konferansen var muligheter og stridstemaer knyttet til bruken av moderne teknologi og kommunikasjonsverktøy. At det her er lett å forelske seg i teknologien og glemme jussen fikk vi flere eksempler på under konferansen.

På det etterfølgende årsmøtet i NLF Arbeidsgiver ble Hallgeir Barkved i Østerhus Transport AS takket av for lang og tro tjeneste i Tariffutvalget. Margrete Sævareid fra Sørvest Transport AS ble enstemmig valgt som nytt medlem av Tariffutvalget.

Her er NLFs nye fylkesledere

Ragnhild G. Berg, Telemark. Hun har vært NLF medlem siden 1999 og leder Tipp Frakt AS i Porsgrunn. Hun har vært medlem av fylkesstyret siden 2006 og ble fire år senere styrets nesteleder.

Rita E. Birkeland, Agder. Har vært aktiv med i Bendiks Transport AS siden 1994, og har vært aktiv i NLFs arbeid siden slutten av 80-tallet. Leder av NLF Aust-Agder siden 2011 og nå valgt inn som ny leder for NLF Agder som ble dannet på årsmøtet nå på senvinteren.

Gunni Kverndal Amundsen, Trøndelag. Gunni har vært med i fylkesstyret i Sør-Tøndelag siden 2009 og deretter i regionsstyret for Trøndelag. Det siste året har hun vært nestleder før hun nå ble valgt til leder. Hun leder også Fosen Lastebileierforening.

Nicolai Jakhelln, Oslo og Akershus. Nicolai Jakhelln driver en variert næringsvirksomhet. Han er involvert i gårdsdrift, til entreprenørdrift og drift av lastebiler. Den brede forretningsmessige kunnskapen blir nyttig som leder av NLF Oslo og Akershus.

Stilling ledig hos NLF på Rudshøgda

NLF søker sekretær til NLFs kontor på Rudshøgda i Hedmark. Vi er på jakt etter en fleksibel og allsidig person, som skal ivareta forefallende merkantilt arbeid, kommunikasjon og medlemskontakt, herunder særlig tilrettelegging og deltagelse i ulike medlemsaktiviteter for våre medlemmer i innlandet.  Du vil også få oppgaver knyttet til medlemsverving på landsbasis, herunder under kontinuerlig vedlikehold av medlemsregisteret i samarbeid med resten av organisasjonen.

Les hele stillingsutlysningen på Finn.no.

Forhandlingsteknikk og lokale lønnsoppgjør – nytt kurs 31.mai

I 2017 vil fagforeninger og tillitsvalgte i bedriften forberede seg på lokale lønnsoppgjør. Det vil vi gjerne at også du – som arbeidsgiver – gjør. NLF Arbeidsgiver inviterer derfor våre medlemmer til kurset Forhandlingsteknikk og lokale lønnsoppgjør den 31.mai. Kurset går av stabelen i NLFs lokaler i St. Olavs gate 25 i Oslo. Hovedforeleser er advokat Robert Aksnes. Han er en dreven forhandler. I tillegg har han mer enn 20 års erfaring fra lønnsoppgjør nasjonalt så vel som lokalt. Så kryss av datoen allerede nå. Nærmere informasjon om program, priser og praktiske forhold er like rundt hjørnet.

Påskestengt

NLFs kontorer i St. Olavsgate holder stengt i påsken. Vi åpner igjen tirsdag 18. april. Samtidig benytter vi anledningen til å ønske alle en riktig god påske!

NLF Magasinet 2017

Har du tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere i NLF Magasinet ta kontakt med redaksjonen på redaksjonen@lastebil.no.

Her er produksjonsplanen for NLF Magasinet i 2017:

Utgave nr:                   Materiellfrist:                         Utgivelsesdato:                      

3                                  Fredag 5. mai                         Tirsdag 16. mai                      

4                                  Fredag 16. juni                        Tirsdag 27. juni                      

5                                  Fredag 18. august                   Tirsdag 29. august                 

6                                  Fredag 22. september            Tirsdag 3. oktober                  

7                                  Fredag 27. oktober                 Tirsdag 7. november              

8                                  Fredag 1. desember               Tirsdag 12. desember

Har du tips?

Har du tips – eller jobber med noe du vil løfte frem – send en mail til meg ( jhs@lastebil.no) eller stikk innom mitt kontor innerst i gangen.