NLF

Nyhetsbrev 5. februar 2015

Årets Kiel-seminar ble svært godt mottatt.
Årets seminar på Kiel-ferga var det andre seminaret som ble arrangert som et generelt transportseminar.
Alt i alt var deltakerne godt fornøyd med seminaret både de ulike faglige innleggene, det sosiale rundt arrangementet, og den praktiske gjennomføringen. Enkelte påpekte at det ble litt tett program, og at det ble for lite tid til gruppearbeidet. Deltakerne har fått tilsendt en undersøkelse etter seminaret. Nytt seminar vil bli arrangert neste år.

Allmenngjøring av tariffavtalen for godstransport på vei
En felles minstelønn på kr. 156,57 per time for alle lastebilsjåfører som frakter gods innenlands i Norge og i forbindelse kabotasje. Dette er hva Tariffnemnda har foreslått. Trer forskriften i kraft vil denne minstelønnen gjelde både for norske og utenlandske lastebilsjåfører. I forskriften legges også til grunn minstesatser for diett. Disse satsene er særlig myntet på transportoppdrag med planlagt overnatting. Tariffutvalget i NLF sa i sitt møte 3.februar ja til forslaget, gitt at effektive tiltak for kontroll og oppfølging av utenlandske sjåførers lønns- og diettvilkår kommer på plass 
Forbundsstyret i NLF fattet i sitt møte 5.februar følgende vedtak:
«Forbundsstyret støtter en allmenngjøring av minstelønn og diett for lastebilsjåfører som kjører i Norge. Det vil bidra til like lønns- og arbeidsvilkår samt konkurranse på like vilkår. Det er også ett håndslag i kampen mot sosial dumping.»

Forbundsstyret forutsetter at myndighetene setter inn nødvendige ressurser for å kontrollere at minstelønn og diettgodtgjørelse er iht. til tariff.  Det vil kreve et utvidet samarbeid mellom de ulike kontrolletatene i tråd med NLFs krav om ett «transportpoliti».

Tøffere mot kabotasjekriminalitet
Fra 1.januar i år kunne svenske myndigheter sette hjullås på vogntog ved brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Nå foreligger et lovforslag som også gjør dette mulig ved brudd på kabotasjereglene.

Tariff- og arbeidsgiverkonferansen 2015  - deltakerne strømmer til
Vi har nå passert 40 påmeldte til årets Tariff- arbeidsgiverkonferanse, som finner sted de 11. og 12 mars på  Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen.  Årets program har åpenbart falt i smak.

Ta en titt på programmet selv og meld deg på elektronisk HER. Ja, det kan være krevende å være arbeidsgiver. Men da er det desto viktigere også å fokusere på mulighetene.

Vel møtt -  og husk påmeldingsfristen 25. februar!

Ny avtale med Dekkmann
Da kan vi bekrefte at ny Dekkmannavtale er på plass. Dekkmann senket i 2014 prisene på egne merker og service til et meget gunstig nivå.

Nå tar de også opp konkurransen på andre merker. Så nå er det ingen grunn til ikke å kontakte din nærmeste Dekkmannforhandler å sjekke ut service og tilbud. Spør etter NLF-spesialisten.

I år vil vi også ha større fokus på hele Dekkmann sitt servicekonsept samtidig som det fra Dekkmann sin side vil bli tatt grep for at alle forhandlere som leverer dekk til tungbil skal komme opp på samme nivå.

Bilglass
Avtalen vi har hatt med Riis Bilglass er sagt opp og det arbeides nå med en ny avtale med Hurtigruta Carglass. Vi håper å kunne presentere denne avtalen i løpet av kort tid.

Hurtigruta Carglass kan i tillegg til meget bra og kompetente avdelinger over hele Norge også tilby et konsept som gir NLF medlemmer samme gode service over hele Europa om uhellet med ei rute skulle være ute. Vi kommer tilbake til flere detaljer så fort avtalen er signert.

Trett på jobb –hvor, når, og hvorfor?
I januar og februar 2015 gjennomføres det en stor undersøkelse om tretthet blant sjåfører i transportbransjen. Hensikten er å forstå årsaker til tretthet og dermed gi et bedre grunnlag for tiltak.

NLF håper alle medlemmer som får tilsendt undersøkelsen deltar. Videresend denne linken til dine ansatte slik at TØI får en best mulig base og jobbe ut fra.

Behovet for en slik kartlegging trengs for å gi svar på:

  • Hvor, når og hvorfor blir yrkessjåfører trette?
  • Er det viktige årsaker til tretthet kjøre-, hviletids- og arbeidstidsbestemmelsene innenfor veitransport det ikke tas tilstrekkelige hensyn til?
  • Førertretthet til dårlig helse hos sjåfører?
  • Er langvarig tretthet et større problem enn kortvarig tretthet?
  • Hva kan bedrifter gjøre for å hjelpe sjåføren?

Undersøkelsen tar om lag 30 minutter. Alle som fullfører kan være med i trekningen av et gavekort fra Elkjøp til en verdi av 20.000 kroner.

Du kan svare ved å KLIKKE HER.

Det er viktig at du fullfører hele undersøkelsen.
På forhånd tusen takk!

For mer informasjon om undersøkelsen, kontakt med Ross Owen Phillips les mer på www.toi.no/fit.

LNLA-møte i Belgia
Styret i NLA har hatt møte i Brüssel i to dager, Geir A. Mo var til stede. Styret hadde også møter med en rekke ambassadører.

LES MER HER

Massetransport redningen
Norske transportører kjører mer i Norge, men taper terreng på gods inn og ut av landet. Massetransport bidrar mest til den positive utviklingen innenlands.

LES MER HER

Media
NLF har vært svært godt representert i mediene i forbindelse med bombrikkesaken (NRK morgennytt og NRK Dagsnytt (Geir), og i forbindelse med brokollapsen i Vestfold. (NRK Dagsnytt, TV2 Nyhetskanalen (Geir) og P4 (Olav). NLF har også satt dagsorden og fått til en langt bedre løsning for sykkelrittet Styrkeprøven (Guttorm). Problematisering omkring Transportsvanen startet som en sak i Nordland, men spredte seg til media over hele landet (Roar). Saken om å tvinge personbilister inn i et vogntog har også gitt mye blest (Dagrunn).

Nytt på nett
På NLFs nettside, lastebil.no, har det kommet et nytt vindu. I boksen «Nytt for medlemmer» (øverst til høyre) vil det rulle saker som har spesielt medlemsfokus. Det være seg invitasjoner til seminar, kurs, nye krav/regler eller andre næringsmessige og faglige oppdateringer for å nevne noe.

NLF-Magasinet
Redaksjonen går inn i siste produksjonsuke for det neste NLF Magasinet. Magasinet vil være i postkassene i slutten av februar.

På våre  nettsider og Facebook (og NLF internt) legges det dessuten relevante saker ut fortløpende.

Innspill/tips
Har du forslag til saker kan omtales på NLFs nettsider eller i Magasinet, kan du kontakte Tore Bendiksen eller Stig Odenrud på epost.